מנגישים את הפנאי ליישובים

יישובי הגולן צמחו וגדלו והמרכז הקהילתי גולן משנה את תפיסת ההפעלה שלו כדי להנגיש את פעילות התרבות, הפנאי, הספורט והקהילה לתושבים. מהשנה, יחוו התושבים הרבה יותר פעילות בתוך היישובים

בתחילת שנת 2017, יצא המרכז הקהילתי גולן בתפיסת הפעלה חדשה שהמטרה העיקרית שלה למקסם את ההגעה לקהלי יעד נוספים ביישובי הגולן, תוך התחשבות וחיבור למאפייני וצרכי הגולן המתחדשים.
אנו מדברים ופועלים דרך קבע בהנגשת הבמות התרבותיות, חינוכיות, ספורטיביות וקהילתיות פנימה, לתוך היישובים, שבשנים האחרונות חוו ועדיין חווים צמיחה דמוגרפית משמעותית. כמו כן, אנו פועלים להנגשה של הבמות לכלל הגילאים מהגיל הרך ועד לוותיקים.
בכדי ליישם תפיסת הפעלה חדשה זו, הגדרנו תהליך מסודר, המכנס את השותפים שלנו בארגון וביישובים:
קיימנו פגישה עם מנהלי קהילות. הפגישה הציגה את התפיסה בפורום מנהלי הקהילות של הגולן. קיימנו גם פגישה באשכול המרכז הקהילתי (בשלושת האשכולות), בה נכחו רוב מנהלי הקהילות, בליווי של המחלקה לפיתוח קהילתי.
בהמשך לפגישות אלו, התקיימו פגישות ביישובים, כפגישות-המשך, בליווי פיתוח קהילתי ובעלי תפקידים נוספים מהיישובים, לדיוק הממשקים, היכרות עם המשאבים הקיימים ויצירת צינורות תקשורת שגרתיים ומקובלים ליישום משותף של התפיסה.

הצגה בישוב


בכדי להגיע עם במה פנימה לכל יישוב, הגדרנו שלושה מִשתנים/ תנאים. משתנים אלו מגדירים את עקרון השותפות עם היישובים: איש קשר מתכלל מטעם היישוב, מתחם ראוי ומותאם (ביטוח, אחזקה וניקיון באחריות היישוב) וכמות מספקת של קהל היעד לקיום הבמה.
בנוסף לכך, הגדרנו שכל במה שתיפתח ביישוב תהיה עדיין אזורית ותהיה אפשרות להרשמה מיישובים אחרים (ללא הסעות).
בתחילת הדרך, הגדרנו שתי פעימות לקידום התפיסה החדשה: פעימה ראשונה, בתחום התרבות - בחצי הראשון של שנת 2017. נכון להיום, אנו ביישום מלא של התפיסה. 80% מאירועי התרבות של המרכז הקהילתי מתקיימים פנימה, בתוך יישובי הגולן: הצגות, סדנאות, מופעים, הרצאות לכל הרצף הגילאי, דרך האשכולות, מחלקת התרבות, מרכז "עיינות", "ספרייה על גלגלים" ועוד.
פעימה שנייה, בתחום פנאי וחוגים - בפתיחת השנה החינוכית-קהילתית תשע"ח, אשר נפתחת בימים אלה ומנגישה פנאי וחוגים פנימה ליישובים, לכל מגוון הגילאים ביישוב.
חשוב להדגיש שהמרכז הקהילתי ימשיך לקדם ולפתח במות גם ברמת האזור. יחד עם זאת, בשנים הקרובות, נקדם וננגיש יותר תוכן ומשאבים לפיתוח וקידום התרבות הפנים-יישובית לכלל הגילאים בקהילות הגולן.

בברכת שנה טובה, פורייה ומשמעותית,

שרון פז אגאי