מכרזים

מכרזים פעילים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
18/2022 ביצוע עבודות גן ילדים מיצר

מועצה אזורית גולן
מכרז מס'  18/2022 ביצוע עבודות גן ילדים מיצר
סיור קבלנים (חובה!) יתקיים ב16.5.2022 בשעה 08:00
נפגשים בכניסה למיצר

להגשה עד 29.5.2022

הנדסה 12.05.22 להורדה - 18/2022 ביצוע עבודות גן ילדים מיצר
19/2022 מתן שירותי יועץ ומומנה בטיחות

מועצה אזורית גולן
מכרז מס'  19/2022
מתן שירותי ייעוץ ומומנה בטיחות

להגשה עד 29.5.2022

תפעול וסביבה 12.05.22 להורדה - 19/2022 מתן שירותי יועץ ומומנה בטיחות
17/2022 שיקום תאורת ביטחון בישובים: אבני איתן, עין זיוון, אלרום, נוב, אלוני הבשן, רמת מגשימים

מועצה אזורית גולן
מכרז מס'  17/2022
שיקום תאורת ביטחון בישובים: אבני איתן, עין זיוון, אלרום, נוב, אלוני הבשן, רמת מגשימים

להגשה עד 29.5.2022

לקבלת כתב הכמויות ושאר הנספחים יש לשלוח מייל: rechesh@megolan.org.il
ביטחון 01.05.22 להורדה - 17/2022 שיקום תאורת ביטחון בישובים: אבני איתן, עין זיוון, אלרום, נוב, אלוני הבשן, רמת מגשימים

מכרזים סגורים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
בקשה להצעות מחיר בדיקת תקרות אקוסטיות

הליך רכש
קשה להצעות מחיר בדיקת תקרות אקוסטיות

להגשה עד 19.5.2022

תפעול וסביבה 12.05.22 להורדה - בקשה להצעות מחיר בדיקת תקרות אקוסטיות
16/2022 הפעלת מרכז מידע להתיישבות בגולן

מועצה אזורית גולן
מכרז מס'  16/2022
הפעלת מרכז מידע להתיישבות בגולן

להגשה עד 15.5.2022

אגף קהילה 01.05.22 להורדה - 16/2022 הפעלת מרכז מידע להתיישבות בגולן
15/2022 רכישת רכבי ביטחון

מועצה אזורית גולן
מכרז מס'  15/2022
רכישת רכבי ביטחון

להגשה עד 1.5.2022

ביטחון 03.04.22 להורדה - 15/2022 רכישת רכבי ביטחון
14/2022 תשובות לשאלות הבהרה הכנת תחזית פרופיל דמוגרפי ופרוגרמה למבני ציבור

מועצה אזורית גולן
מכרז מס'  14/2022

תשובות לשלאות הבהרה
הכנת תחזית פרופיל דמוגרפי ופרוגרמה למבני

להגשה עד 22.3.2022

אגף קהילה 10.03.22 להורדה - 14/2022 תשובות לשאלות הבהרה הכנת תחזית פרופיל דמוגרפי ופרוגרמה למבני ציבור
4/2022 מתן שירותי יועץ ומומנה בטיחות

מועצה אזורית גולן
מכרז מס'  4/2022
מתן שירותי ייעוץ ומומנה בטיחות

להגשה עד 3.4.2022

תפעול וסביבה 20.03.22 להורדה - 4/2022 מתן שירותי יועץ ומומנה בטיחות
12/2022 מענה לשאלות הבהרה בחירת גורם לניהול והפעלת בית הספר העל יסודי רמות

מועצה אזורית גולן
מכרז מס'  12/2022
בחירת גורם לניהול והפעלת בית הספר העל יסודי רמות
מענה לשאלות הבהרה

להגשה עד 22.3.2022

חינוך 06.03.22 להורדה - 12/2022 מענה לשאלות הבהרה בחירת גורם לניהול והפעלת בית הספר העל יסודי רמות
2/2022 שירותי הסעדה מועדון ותיקים דרום

מועצה אזורית גולן
מכרז מס'  11/2022 שירותי הסעדה מועדון ותיקים דרום

להגשה עד 3.4.2022

אגף קהילה 10.03.22 להורדה - 2/2022 שירותי הסעדה מועדון ותיקים דרום
10/2022 שירותי הסעדה מועדון ותיקים צפון

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 10/2022 שירותי הסעדה מועדון ותיקים צפון

להגשה עד 3.4.2022

אגף קהילה 10.03.22 להורדה - 10/2022 שירותי הסעדה מועדון ותיקים צפון
13/2022 לאחזקה שוטפת ורכישה אופציונלית של מערכות גילוי וכיבוי אש,

מועצה אזורית גולן
מכרז מס'  13/2022 לאחזקה שוטפת ורכישה אופציונלית של מערכות גילוי וכיבוי אש, אינטרקומים, מצלמות אבטחה ומערכות כריזה,
עבור מוסדות חינוך וגורמים שונים של המועצה

מפגש הבהרות יתקייםבזום ב 20.3.2022
לקבלת קישור לזום יש לשלוח מייל לכתובת: rechesh@megolan.org.il

להגשה עד 3.4.2022

תפעול וסביבה 10.03.22 להורדה - 13/2022 לאחזקה שוטפת ורכישה אופציונלית של מערכות גילוי וכיבוי אש,
14/2022 הכנת תחזית פרופיל דמוגרפי ופרוגרמה למבני ציבור

מועצה אזורית גולן
מכרז מס'  14/2022
הכנת תחזית פרופיל דמוגרפי ופרוגרמה למבני

להגשה עד 22.3.2022

אגף קהילה 10.03.22 להורדה - 14/2022 הכנת תחזית פרופיל דמוגרפי ופרוגרמה למבני ציבור
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
בשל לקבל מידע על המכרזים הסגורים יש לפנות למחלקת רכש ומכרזים מועצה אזורית גולן