מכרזים

מכרזים פעילים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
בשל לקבל מידע על המכרזים הסגורים יש לפנות למחלקת רכש ומכרזים מועצה אזורית גולן