מכרזים

מכרזים פעילים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
מכרז ספקים חיצוני 01/2023 הארכה - למתן שירותי טיפול רגשי והדרכה לילדים, נוער והורים שמ"ר 01.02.23 להורדה - מכרז ספקים חיצוני 01/2023 הארכה - למתן שירותי טיפול רגשי והדרכה לילדים, נוער והורים
מכרז ספקים חיצוני 01/2023 למתן שירותי טיפול רגשי והדרכה לילדים, נוער והורים שמ"ר 26.01.23 להורדה - מכרז ספקים חיצוני 01/2023 למתן שירותי טיפול רגשי והדרכה לילדים, נוער והורים

מכרזים סגורים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
25/2022 מתן שירותי מחשוב (IT) ו help desk , תחזוקה, התקנה ותיקון מחשבים וציוד נלווה - הארכה ועדכון

מועצה אזורית גולן מכרז מס'  25/2022

למתן שירותי מחשוב (IT) ו help desk , תחזוקה, התקנה ותיקון מחשבים וציוד נלווה

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית במחלקת גביה של מועצה אזורית גולן בטלפון 6969754 04 בימים א' ה', בשעות 9:00 עד 15:30 , תמורת תשלום בסך - של 500 ₪ )חמש מאות ש"ח( שבכל מקרה לא יוחזר. לאחר התשלום יש לשלוח את הקבלה לכתובת מייל rechesh@megolan.org.il ולקבל את מסמכי המכרז להגשה
 
מערכות מידע ומחשוב 02.10.22 להורדה - 25/2022 מתן שירותי מחשוב (IT) ו help desk , תחזוקה, התקנה ותיקון מחשבים וציוד נלווה - הארכה ועדכון
מעודכן-מכרז 27/2022-כולל מענה על שאלות הבהרה- רכישת שערים קונזולים בישובים אלרום, כפר חרוב, אלוני הבשן ומבוא חמה

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 27/2022  קובץ מעודכן הכולל מענה על שאלות הבהרה

רכישת שערים קונזולים בישובים אלרום, כפר חרוב, אלוני הבשן ומבוא חמה

לקבלת נספחי המכרז יש לשלוח מייל לכתובת: rechesh@megolan.org.il

להגשה עד 18.9.2022

ביטחון 28.07.22 להורדה - מעודכן-מכרז 27/2022-כולל מענה על שאלות הבהרה- רכישת שערים קונזולים בישובים אלרום, כפר חרוב, אלוני הבשן ומבוא חמה
25/2022 מעודכן-דחיית מועד הגשה-מתן שירותי מחשוב (IT) ו help desk , תחזוקה, התקנה ותיקון מחשבים וציוד נלווה

הודעת דחיית מועד הגשה-מועצה אזורית גולן מכרז מס'  25/2022

למתן שירותי מחשוב (IT) ו help desk , תחזוקה, התקנה ותיקון מחשבים וציוד נלווה

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית במחלקת גביה של מועצה אזורית גולן בטלפון 6969754 04 בימים א' ה', בשעות 9:00 עד 15:30 , תמורת תשלום בסך - של 500 ₪ )חמש מאות ש"ח( שבכל מקרה לא יוחזר. לאחר התשלום יש לשלוח את הקבלה לכתובת מייל rechesh@megolan.org.il ולקבל את מסמכי המכרז להגשה
שאלות הבהרה למכרז יוגשו בכתב בלבד עד 12.09.2022 שעה 12:00 למייל
rechesh@megolan.org.il .
ההצעות יוגשו עד יום ראשון, 02.10.2022 בשעה 14:00 משרדי המועצה בקצרין
מערכות מידע ומחשוב 15.09.22 להורדה - 25/2022 מעודכן-דחיית מועד הגשה-מתן שירותי מחשוב (IT) ו help desk , תחזוקה, התקנה ותיקון מחשבים וציוד נלווה
20/2022 אספקת ותחזוקת מערכת לניהול קשרי לקוחות- עדכון מכרז

מועצה אזורית גולן
מכרז מס'  20/2022
אספקת ותחזוקת מערכת לניהול קשרי לקוחות

מכרז מעודכן 14/09/22

מערכות מידע ומחשוב 14.09.22 להורדה - 20/2022 אספקת ותחזוקת מערכת לניהול קשרי לקוחות- עדכון מכרז
אספקת ותחזוקת מערכת ניהול קשרי לקוחות

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 20/2022

אספקת ותחזוקת מערכת ניהול קשרי לקוחות
(Customer Relations Management)
כולל: רישיונות שימוש, שירות, תחזוקה תמיכת משתמשים ואפליקציה ללקוחות ולעובדים

מהות המכרז
1.1
מועצה אזורית גולן )להלן "המועצה" או "המזמינה"( מזמינה בזאת ספקים לתת פתרון
טכנולוגי מפורט וכן הצעות מחיר ליישום ותחזוקת מערכת ניהול קשרי לקוחות עבור
המועצה, וזאת בהתאם לכל תנאי מתנאי המכרז כפי שיפורטו להלן.
1.2
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית במחלקת גביה של מועצה אזורית גולן בטלפון 04
6969754 בימים א' ה', בשעות - 9:00 עד 15:30 , תמורת תשלום בסך של 300 ₪ )שלוש
מאות ש"ח( שבכל מקרה לא יוחזר. לאחר התשלום יש לשלוח את הקבלה לכתובת מייל
rechesh@megolan.org.il על מנת לקבל את מסמכי המכרז להגשה.
מסמכי

מערכות מידע ומחשוב 01.09.22 להורדה - אספקת ותחזוקת מערכת ניהול קשרי לקוחות
מנהלת יחידת הגיל הרך (לידה עד 3)
 

תיאור התפקיד:
ריכוז תחום הגיל הרך על כל היבטיו השונים על מנת שיתאפשר קידום הרצפים החינוכיים והטיפוליים ברשות ושותפות בפיתוח ויישום המדיניות של הרשות, ויצירת שותפויות, מנגנונים ושגרות עבודה עם כל הנוגעים בדבר.

חינוך 11.08.22 להורדה - מנהלת יחידת הגיל הרך (לידה עד 3)
28/2022 שדרוג גדר ביטחון בישובים גבעת יואב, גשור ובני יהודה

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 28/2022

שדרוג גדר ביטחון בישובים גבעת יואב, גשור ובני יהודה

לקבלת נספחי המכרז יש לשלוח מייל לכתובת: rechesh@megolan.org.il

להגשה עד 18.9.2022

ביטחון 04.08.22 להורדה - 28/2022 שדרוג גדר ביטחון בישובים גבעת יואב, גשור ובני יהודה
27/2022 רכישת שערים קונזולים בישובים אלרום, כפר חרוב, אלוני הבשן ומבוא חמה

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 27/2022

רכישת שערים קונזולים בישובים אלרום, כפר חרוב, אלוני הבשן ומבוא חמה

לקבלת נספחי המכרז יש לשלוח מייל לכתובת: rechesh@megolan.org.il

להגשה עד 18.9.2022

ביטחון 28.07.22 להורדה - 27/2022 רכישת שערים קונזולים בישובים אלרום, כפר חרוב, אלוני הבשן ומבוא חמה
הליך מכירת אוטובוסים מרצדס

מועצה אזורית גולן
הליך למכירת אוטובוסים מרצדס

הגשה עד 8.8.2022

תפעול וסביבה 21.07.22 להורדה - הליך מכירת אוטובוסים מרצדס
הליך מכירת איסוזו דיזל טורבו

מועצה אזורית גולן
הליך מכירת איסוזו דיזל טורבו

הגשה עד 8.8.2022

תפעול וסביבה 21.07.22 להורדה - הליך מכירת איסוזו דיזל טורבו
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
בשל לקבל מידע על המכרזים הסגורים יש לפנות למחלקת רכש ומכרזים מועצה אזורית גולן