אגף חינוך

מערך הסעות תלמידים תשפ"ד (עד לראש השנה) לחצו כאן

מערכת החינוך בגולן

בית ספר גולני
מועצה אזורית גולן רואה בחינוך יעד אסטרטגי ראשון במעלה וחלק משמעותי בקידום ופיתוח האזור וביצירת חברה ערכית, מחויבת ומחוברת לשורשיה. המטרה הניצבת מול עינינו היא חיזוק מגמת המצוינות של מערכת החינוך בגולן ומיצובה כנדבך ראשונה בבחירתה של משפחה להיות חלק מהקהילה שלנו.
במקביל לפיתוח סביבות למידה איכותיות, מתקדמות וייחודיות, שוקדת המועצה על פיתוח פדגוגיה חדשנית, עיצוב שיטות הוראה מותאמות למאה ה-21 וייצור אקלים חינוכי מיטבי בעל מענים מגוונים לצרכים השונים של הילד. המועצה שמה דגש על חינוך ליזמות, למידת חקר, מדעים וטכנולוגיה, חקלאות וסביבה לצד הטמעת ערכי אהבת האדם, העם והמולדת.

מגמות אסטרטגיות בגולן

 
 
למידה משמעותית: פיתוח אסטרטגיות למידה ודרכי חשיבה מתחום החקר שיוטמעו במקצועות הלימוד השונים ובפעילות הבית ספרית בכללה. שינוי תפיסת תפקיד המורה וגיוון דרכי ההוראה ממעביר ידע למוביל תהליך חשיבה וחקר. הצמחת תלמיד סקרן ועצמאי הלומד מתוך חוויה, עניין וחדוות יצירה. הקניית כלים ומיומנויות, המאפשרים לתלמיד להביא לידי ביטוי את כישוריו בצורה מיטבית.
רצף חינוכי ומערכתיות: עיצוב תפישה חינוכית הרואה בגולן מרחב חינוכי אחד, בו לכל גורמי החינוך אחריות משותפת להתפתחות של ילדי הגולן ברצף מבוקר ועד ערב, מלידה ועד תום שנת שירות.
ערכים: החינוך לערכים שזור בתכניות הלימודים ומשתמש בנכסי הגולן הטבעיים כסביבת למידה בדגש על: ערכי זהות יהודית ישראלית, חינוך לקיימות ולימודי סביבה.
הכלה: עיצוב סביבה חינוכית דיאלוגית מיטבית, והרחבת יכולת הכלתם של ילדים, איתור ומתן מענים מגוונים לצרכים השונים ולאינטליגנציות המגוונות של הילד.
חינוך ומצוינות במדעים: במטרה לאפשר לבני הנוער החיים בגולן ובגליל המזרחי לפתח את הפוטנציאל הטמון בהם ללימודי חקר, מדע וטכנולוגיה ברמה הגבוהה והנגישה ביותר, פועל מיזם "גליליום" – "העשרה ומצוינות במדעים וטכנולוגיה", בשיתוף של 15 הרשויות, מכוני מחקר, אוניברסיטאות ומכללות, מעבדות ומפעלים.
 
 

הסעות תלמידים

אוטובוס מועצה
מחלקת התחבורה של המועצה האזורית גולן, אחראית על הסעת תלמידים למוסדות החינוך, לפעילויות האזוריות, לטיולים ולפעילויות תרבות. 2500 תלמידים מוסעים מדי יום ל-14 בתי ספר בגולן והסביבה. כמו כן, המחלקה אחראית להסעות ילדי החינוך המיוחד, עם כל הרגישויות המתבקשות מכך, וכן על הסעות ילדי גנים ופעוטונים. הפעלת מערך ההסעות מתבצע על ידי רכב המועצה והפעלת קבלנים באחריות ישירה של רכז התחבורה וקצין הבטיחות, תוך הקפדה על כללי הבטיחות ועמידה על סטנדרטים גבוהים שהציבה המועצה.
 

 

טפסים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
רישום לשנת תשפ"ד חינוך 31.01.23
טעינת חוזה חופשי-חודשי לתלמידים זכאים שנה"ל תשפ"ד חינוך 27.08.23 להורדה - טעינת חוזה חופשי-חודשי לתלמידים זכאים שנה"ל תשפ"ד
בקשה למעבר לשנה"ל תשפ"ד חינוך 31.01.23
כתב הצהרה להורים פרודים\גרושים חינוך 03.01.21 להורדה - כתב הצהרה להורים פרודים\גרושים
טופס עדכון פרטים חינוך 10.01.18 להורדה - טופס עדכון פרטים
דיווח אירוע בהסעות תלמידים חינוך 23.04.23
טופס ותלונה ודיווח תאונות אישיות של תלמידים חינוך 25.11.19 להורדה - טופס ותלונה ודיווח תאונות אישיות של תלמידים
בקשה להתשתתפות בהוצאות טיפולי שיניים לתלמיד שנפגע בתאונה חינוך 25.11.19 להורדה - בקשה להתשתתפות בהוצאות טיפולי שיניים לתלמיד שנפגע בתאונה
פוליסת ביטוח- תאונות אישיות של תלמידים חינוך 25.11.19 להורדה - פוליסת ביטוח- תאונות אישיות של תלמידים
הנחיות למנהל גננת - דוח על תאונה חינוך 25.11.19 להורדה - הנחיות למנהל גננת - דוח על תאונה
רשימה בביטוח שיניים חינוך 25.11.19 להורדה - רשימה בביטוח שיניים
אישור על תאונת תלמיד במסגרת פעילות המוסד חינוך 25.11.19 להורדה - אישור על תאונת תלמיד במסגרת פעילות המוסד
טופס החזר מעונות חינוך 28.10.16 להורדה - טופס החזר מעונות