חדשות מהגולן

תרגיל צבאי בגולן


-מיום ראשון עד יום חמישי 19-23/05/2019 י"ד עד י"ח אייר תשע"ט
יתקיים תרגיל צבאי במרחב הגולן.
-כחלק מהתרגיל שותפים מספר יישובים.
-תורגש תנועה ערה של כלי רכב ויישמעו קולות נפץ.

• בכל אירוע חריג יש ליצור קשר עם מוקד המועצה בטלפון- 3254*.
תודה על ההבנה ושיתוף הפעולה.
• אנא סעו בזהירות !
קול קורא לקבוצות וישובים הפועלים בשטח המועצה האזורית גולן המעוניינות לקדם יזמות בתחום הסביבה, בסיוע "המשרד להגנת הסביבה"
 
מועצה אזורית גולן ,היחידה הסביבתית גולן והמשרד להגנת הסביבה. רואים בקהילה מפתח לקידום יזמות סביבתיות. רמת הגולן ממוקמת באזור בעל רגישות נופית וטבעית ייחודית ברמה לאומית ובין לאומית המועצה מעוניינת לעודד יזמיות של קבוצות המעוניינות לסייע בנושאים סביבתיים . דוגמאות לפעילות בתחום(פעילויות שימור של זני מורשת גולניים, גינה בת קיימא התומכת מגוון ביולוגי, שיקום בית גידול לח, התייעלות אנרגטית פעילויות ניקיון מתמשכות ) רעיונות נוספים יתקבלו בברכה. בתנאי שיבואר התועלת הסביבתית מהפרויקט. הבקשות יבחנו ע"י ועדת בחינה הכוללת: נציגי המשרד להגנת הסביבה, אגף פיתוח קהילתי, והיחידה הסביבתית גולן.
להמשך קריאה בנושא

הכרזת הנשיא טראמפ על הכרה בריבונות בגולן

פיתוח
הכרזת הנשיא טראמפ על הכרה בריבונות ישראלית בגולן הינה השלמה של העברת שגרירות ארה"ב לירושלים.
הקשר בין הגולן לירושלים קיים לאורך ההיסטוריה. במטבע שנמצא בבית כנסת העתיק בגמלא כתוב: "בגאולת ירושלים הקדושה" כבר אז הבינו יושבי הגולן והגליל שהמאבק על הגולן הינו המאבק על ירושלים.

הגולן הינו שמורת טבע של מדינת ישראל. בגולן מתקיימת ציונות אמיתית של התיישבות, חקלאות, תיירות, טבע ונוף.
בגולן הושקעו ופותחו בשנים האחרונות מיזמים רבים, ביניהם הייטק, אגרוטק ופוד-טק. כל המיזמים הוקמו ללא דחיפה ממשלתית מאסיבית. להכרה האמריקאית בריבונות ישראלית צריך להיות צעד משלים של תוכנית ממשלתית להכפלת האוכלוסיה בגולן על כל המשתמע מכך, הכרה ממשלתית בפיתוח תשתיות בבריאות, בחינוך, בתשתיות, בתחבורה ובפרנסת התושבים.

חיים רוקח ראש מועצה אזורית גולן אמר בתגובה: "הכרת הנשיא טראמפ בגולן הינה יום חג. קיבלתי את ההודעה בתוך חגיגות חג הפורים והשמחה הוכפלה. אני קורא לממשלה שתוקם בחודש הבא להצטרף לנשיא ארה"ב ולהצעיד את הגולן לשגשוג".
ראשי הרשויות בגולן הינם שליחים של מדינת ישראל ותושבי הגולן ושמחים לעשות כל שניתן ע"מ שהגולן ישגשג ויפרח.
 

הודעה לספקים וקבלנים המבקשים להצטרף לרשימת ספקים לשנת 2019

מועצה אזורית גולן מזמינה ספקים/קבלנים המעוניינים להשתתף בהצעות מחיר למתן) לתוספת השניה לצו 3 (שלוש שירותי טובין/ו/או עבודות בסכום פטור ממכרז בהתאם לסעיף המועצות המקומיות (צו המועצות האזוריות) להגיש בקשה בכתב להצטרפות לרשימת ספקים/קבלנים של מועצה אזורית גולן. 
 
כל ספק/ קבלן המבקש לצרפו לרשימה האמורה חייב להגיש את בקשתו על גבי טופס בקשה אותו ניתן להוריד כאן  
 
בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא צורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים תיפסל. 
 
הבקשה בצירוף כל האישורים והמסמכים הדרושים כמפורט בטופס תוגש למאיה סבג - מנהלת הרכש במועצה:
TIFUL@MEGOLAN.ORG.IL טלפון: 04-3732071
 במעטפה סגורה ועליה יש לציין "רישום לספר קבלנים/ספקים"