מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם פעילים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
מנהל/ת התנדבות רשותי/ת ומרכז/ת מתנדבים

תיאור התפקיד:

אחריות, הובלה וניהול על יישום המדיניות להעמקה של ההתנדבות ולהרחבתה במסגרות החינוך הפורמאליות
והבלתי פורמאליות כמו גם תחומים אחרים ורבים בשטח השיפוט של הרשות.
אחריות על מכלול תכניות הפועלות ברשות הן בתחום החינוך (כגון התפתחות אישית ומעורבות חברתית, התנדבות
ביחידת הנוער, ביחידות לקידום נוער ובתכנית מתנדבים מבוגרים בחינוך) כמו גם תחומים אחרים בהקשר של
מחלקת רווחה ותכניות קהילתיות נוספות.
אחריות על שיתופי פעולה ושותפויות בתחום ההתנדבות בחינוך ברמה הבינ- מגזרית ברשות המקומית.
אחריות על פיתוח מערך ההתנדבות ברשות

משאבי אנוש 12.05.22 להורדה - מנהל/ת התנדבות רשותי/ת ומרכז/ת מתנדבים
סייעות לגני ילדים (מספר תקנים)-הארכה

תיאור התפקיד:

טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל/ת הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך

משאבי אנוש 12.05.22 להורדה - סייעות לגני ילדים (מספר תקנים)-הארכה
מנהל/ת שירותים דיגיטאליים
פירוט התפקיד:
חיזוק, עידוד וקידום מתן שירות לתושב באמצעים דיגיטליים. זאת תוך בנייה, ניהול ותפעול של כל הפלטפורמות הדיגיטליות ברשות המקומית
 
משאבי אנוש 12.05.22 להורדה - מנהל/ת שירותים דיגיטאליים
פסיכולוג/ית חינוכי/ת

תיאור התפקיד:

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחירום

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות החינוך הרגיל והחינוך המיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון הן בשגרה והן בחרום

משאבי אנוש 12.05.22 להורדה - פסיכולוג/ית חינוכי/ת
מנהל/ת תחבורה במועצה אזורית גולן

תיאור התפקיד:

ניהול ותכלול נושא התחבורה (הסעות, חינוך וציבורית) ברשות המקומית וממשקיה לצורך התאמה מירבית של השירות הינתן והמתוכנן לצרכי תושבי הרשות המקומית וקידום המודעות לשירות הקיים בקרב התושבים.

משאבי אנוש 12.05.22 להורדה - מנהל/ת תחבורה במועצה אזורית גולן
אב בית לבי"ס מעלות ומעיינות

ייעוד התפקיד: תחזוקת תשתיות בית הספר, אספקה והתקנת ציוד בבית הספר, סיוע בשמירה על בטיחות התלמידים, מתן מענה בנושאי ציוד, ניקיון , ליקויים ותקלות בטיחותיות בתחום אחריות בית הספר, בקרה על ניקיון בית הספר, פתיחה וסגירה של בית הספר, משימות נוספות הקשורות בתחזוקה הכוללת של בית הספר ומשימות נוספות בהתאם לצרכים.

משאבי אנוש 12.05.22 להורדה - אב בית לבי"ס מעלות ומעיינות
רכז/ת צח"י
   תיאור התפקיד:
יזום ואיסוף נתונים בתחום הצח"י ומרכז חוסן
איתור בעיות וצרכים בתחום החוסן וצוותי צח"י
עידוד מנהיגות מקומית, ארגון צוותי צח"י
ארגון השתלמויות וימי עיון בנושאי עבודת חוסן וצח"י
הכנת תכניות להכשרת ותחזוקת צוותי חרום בישובים ובבתי הספר.
הפעלת מדד מוכנות צח"י.
תאום וחיבור פעילות צח"י לפעילות המועצתית.
שותפות וסיוע בביצוע משימות מרכז חוסן קהילתי.
סיוע בהכנת תכניות עבודה למרכז חוסן קהילתי.
משאבי אנוש 12.05.22 להורדה - רכז/ת צח"י
סדרנ/ית תחבורה

תאור התפקיד:

אחראי/ת על תכנון והסידור המקצועי של מערך ההסעים והנהגים ברשות, הן בנוגע להסעות והן בנוגע לתחבורה ציבורית , כולל פתרונות השגרה וחירום

משאבי אנוש 12.05.22 להורדה - סדרנ/ית תחבורה
עו"ס מרחבי

תיאור התפקיד:

אחראי על מתן השרות במרחב מועצה אזורית גולן, שלקוחותיו הם הפרט ומשפחתו, מנהיגות הישוב ובעלי התפקידים, בעת שגרה ובעת חירום. מאתר בעיות וצרכים של הפרט ושל הקהילה. מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י טיפול ישיר, סנגור, תיווך, מתן ידע לשם מיצוי זכויות כאזרח, משמש מנהל מקרה. אחראי על שמירת קשר רציף עם המנהיגות המקומית לרבדיה, שומר על קשר עם כל המערכות המשיקות. מתן יעוץ לבעלי התפקידים בתחומי הרווחה, במטרה לסייע לפרט, למשפחה ולקהילה. חבר בצוותים בין מקצועיים ליצירת תיאום ותכנון פעולות קהילתיות כשירותים לאוכלוסייה על פי הצרכים שעלו באיתור. עו"ס קשר. משימות נוספות בהתאם לצורך.

משאבי אנוש 12.05.22 להורדה - עו"ס מרחבי

מכרזי כח אדם סגורים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי

תיאור התפקיד:

ניהול מערך השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים בכפוף להוראות הדין הקיים למען קידום בריאות הנפש והרווחה הנפשית של תלמידים במערכות החינוך השונות.

משאבי אנוש 12.05.22 להורדה - מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי
סייעות לגני ילדים (מספר תקנים) - הארכה

תיאור התפקיד:
טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל/ת הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.

משאבי אנוש 14.04.22 להורדה - סייעות לגני ילדים (מספר תקנים) - הארכה
עו"ס מרחבי - הארכה

תיאור התפקיד:

·        אחראי על מתן השרות במרחב מועצה אזורית גולן, שלקוחותיו הם הפרט ומשפחתו, מנהיגות הישוב ובעלי התפקידים, בעת שגרה ובעת חירום

·        מאתר בעיות וצרכים של הפרט ושל הקהילה.

·        מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י טיפול ישיר, סנגור, תיווך, מתן ידע לשם מיצוי זכויות כאזרח, משמש מנהל מקרה.

·        אחראי על שמירת קשר רציף עם המנהיגות המקומית לרבדיה, שומר על קשר עם כל המערכות המשיקות.

·        מתן יעוץ לבעלי התפקידים בתחומי הרווחה, במטרה לסייע לפרט, למשפחה ולקהילה.

·        חבר בצוותים בין מקצועיים ליצירת תיאום ותכנון פעולות קהילתיות כשירותים לאוכלוסייה על פי הצרכים שעלו באיתור.

·        עו"ס קשר.

·        משימות נוספות בהתאם לצורך.

משאבי אנוש 14.04.22 להורדה - עו"ס מרחבי - הארכה
סדרנ(ית) אוטובוס במועצה האזורית - הארכה

תיאור התפקיד:
אחראי(ת) על התכנון והסידור המקצועי של מערך ההסעות והנהגים ברשות, הן בנוגע להסעות והן בנוגע לתחבורה ציבורית, כולל פתרונות בשגרה ובחירום.

משאבי אנוש 14.04.22 להורדה - סדרנ(ית) אוטובוס במועצה האזורית - הארכה
עו"ס מרחבי

תיאור התפקיד:

·        אחראי על מתן השרות במרחב מועצה אזורית גולן, שלקוחותיו הם הפרט ומשפחתו, מנהיגות הישוב ובעלי התפקידים, בעת שגרה ובעת חירום.

משאבי אנוש 14.04.22 להורדה - עו"ס מרחבי
סדרנ(ית) אוטובוס במועצה האזורית

תיאור התפקיד:
אחראי(ת) על התכנון והסידור המקצועי של מערך ההסעות והנהגים ברשות, הן בנוגע להסעות והן בנוגע לתחבורה ציבורית, כולל פתרונות בשגרה ובחירום.

משאבי אנוש 14.04.22 להורדה - סדרנ(ית) אוטובוס במועצה האזורית
סייעות לגני ילדים (מספר תקנים)

תיאור התפקיד:
טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל/ת הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.

משאבי אנוש 14.04.22 להורדה - סייעות לגני ילדים (מספר תקנים)
נאמנ/ת קורונה רשותי/ת לגני ילדים (משרה זמנית מתוקצבת)

תיאור התפקיד:

ייעוד: לתכלל, לנהל ולסייע למנהלות וצוותי הגנים, לאגפי החינוך ברשות המקומית בהפעלת מתווה "הגן הירוק".

משאבי אנוש 06.04.22 להורדה - נאמנ/ת קורונה רשותי/ת לגני ילדים (משרה זמנית מתוקצבת)
מנהל/ת תחבורה במועצה אזורית גולן - הארכה

תיאור התפקיד:

ניהול ותכלול נושא התחבורה (הסעות, חינוך וציבורית) ברשות המקומית וממשקיה לצורך התאמה מירבית של השירות הינתן והמתוכנן לצרכי תושבי הרשות המקומית וקידום המודעות לשירות הקיים בקרב התושבים.

משאבי אנוש 17.03.22 להורדה - מנהל/ת תחבורה במועצה אזורית גולן - הארכה
מנהל/ת תחבורה במועצה אזורית גולן

תיאור התפקיד:

ניהול ותכלול נושא התחבורה (הסעות, חינוך וציבורית) ברשות המקומית וממשקיה לצורך התאמה מירבית של השירות הינתן והמתוכנן לצרכי תושבי הרשות המקומית וקידום המודעות לשירות הקיים בקרב התושבים.

משאבי אנוש 17.03.22 להורדה - מנהל/ת תחבורה במועצה אזורית גולן
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>