מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם פעילים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
סייעות לגני ילדים (מספר תקנים) - הארכה
טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל/ת הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.
משאבי אנוש 07.10.21 להורדה - סייעות לגני ילדים (מספר תקנים) - הארכה
סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב (סייע/ת פרטני/ת/ רפואי) מספר משרות הארכה
סיוע להתפתחות עצמאותם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
משאבי אנוש 07.10.21 להורדה - סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב (סייע/ת פרטני/ת/ רפואי) מספר משרות הארכה
מנהל/ת מתחם בית ספר אביטל (מ"מ זמני לתקופה של - 3 חודשים ולא יותר משנה) - הארכה
גיבוש, התווית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום עליו מופקד/ת המנהל/ת.
משאבי אנוש 07.10.21 להורדה - מנהל/ת מתחם בית ספר אביטל (מ"מ זמני לתקופה של - 3 חודשים ולא יותר משנה) - הארכה
רכז/ת חינוך סביבתי הארכה
ריכוז תחום החינוך הסביבתי ברשות..
 
מכרז כ"א פנימי/ חיצוני - 19-2021
משאבי אנוש 07.10.21 להורדה - רכז/ת חינוך סביבתי הארכה
מנהל/ת שירותים דיגיטאליים
חיזוק, עידוד וקידום מתן שירות לתושב באמצעים דיגיטליים. זאת תוך בנייה, ניהול ותפעול של כל הפלטפורמות הדיגיטליות ברשות המקומית
 
מכרז כ"א חיצוני 21-2021
משאבי אנוש 21.10.21 להורדה - מנהל/ת שירותים דיגיטאליים

מכרזי כח אדם סגורים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
עו"ס מלווה צעירים וצעירות במצבי סיכון במסגרת תכנית יתד
בניית קשר משמעותי, מפתח ומקדם עם צעירים במצבי סיכון, תמיכה בהם וליווי שלהם במעבר מבגרות צעירה לבגרות עצמאית ומיטבית עבורם, מתוך הבנת המשימות ההתפתחותיות שבפניהם, הכרה במצבי טראומה ומצבי שוליות חברתית ותוך הבנה ורגישות מגדרית ותרבותית.
 
מכרז כ"א פנימי/ חיצוני - 2021 -22
משאבי אנוש 07.10.21 להורדה - עו"ס מלווה צעירים וצעירות במצבי סיכון במסגרת תכנית יתד
רכז/ת תחום קליטה, אקלום ורילוקיישן במחלקת קליטה אגף קהילה
פיתוח, הובלה וקידום היבטים קהילתיים של תחום הקליטה והאקלום ברמת המחלקה, המועצה, הגולן והישובים...
 
מכרז כ"א פנימי/ חיצוני - 2021 -20
משאבי אנוש 07.10.21 להורדה - רכז/ת תחום קליטה, אקלום ורילוקיישן במחלקת קליטה אגף קהילה
רכז/ת חינוך סביבתי
ריכוז תחום החינוך הסביבתי ברשות..
 
מכרז כ"א פנימי/ חיצוני - 2021 -19
משאבי אנוש 07.10.21 להורדה - רכז/ת חינוך סביבתי
מנהל/ת מתחם בית ספר אביטל (מ"מ זמני לתקופה של - 3 חודשים ולא יותר משנה)
גיבוש, התווית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום עליו מופקד/ת המנהל/ת.
משאבי אנוש 07.10.21 להורדה - מנהל/ת מתחם בית ספר אביטל (מ"מ זמני לתקופה של - 3 חודשים ולא יותר משנה)
סייעות לגני ילדים (מספר תקנים)
טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל/ת הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.
משאבי אנוש 07.10.21 להורדה - סייעות לגני ילדים (מספר תקנים)
סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב (סייע/ת פרטני/ת/ רפואי) מספר משרות
סיוע להתפתחות עצמאותם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
משאבי אנוש 07.10.21 להורדה - סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב (סייע/ת פרטני/ת/ רפואי) מספר משרות
נאמני קורונה בבתי ספר היסודיים (מספר משרות זמניות)
יסייע למנהל בית הספר בניהול "אורחות חיים", קיום הנחיות הבריאות ופעולות בדיקות הדיגום ע"מ לעצור את שרשרת ההדבקה, ככל הניתן, בקרב התלמידים וצוותי החינוך בבית הספר.
משאבי אנוש 14.09.21 להורדה - נאמני קורונה בבתי ספר היסודיים (מספר משרות זמניות)
מנהל/ת מתחם בית ספר אביטל (מ"מ זמני לתקופה של - 3 חודשים ולא יותר משנה)
גיבוש, התווית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום עליו מופקד/ת המנהל/ת. 
משאבי אנוש 14.09.21 להורדה - מנהל/ת מתחם בית ספר אביטל (מ"מ זמני לתקופה של - 3 חודשים ולא יותר משנה)
סייעות לגני ילדים (מספר תקנים) -הארכה
טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל/ת הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.
הצעות לתפקיד
 
משאבי אנוש 02.09.21 להורדה - סייעות לגני ילדים (מספר תקנים) -הארכה
רכז/ת תחום קליטה, אקלום ורילוקיישן במחלקת קליטה אגף קהילה
פיתוח, הובלה וקידום היבטים קהילתיים של תחום הקליטה והאקלום ברמת המחלקה, המועצה, הגולן והישובים..
מכרז כ"א חיצוני 2021-18
 
משאבי אנוש 02.09.21 להורדה - רכז/ת תחום קליטה, אקלום ורילוקיישן במחלקת קליטה אגף קהילה
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >>