מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם פעילים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
סייעות לגני ילדים (מספר תקנים)

תיאור התפקיד:

טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל/ת הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.

משאבי אנוש 22.09.22 להורדה - סייעות לגני ילדים (מספר תקנים)
מזכיר/ה ראשית בבי"ס ילקוט רועים

מועצה אזורית גולן
מזמינה בזאת הצעות לתפקיד

מזכיר/ה ראשית בבי"ס ילקוט רועים

תיאור התפקיד:
ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת בית הספר ולהנחיות מנהל בית הספר.
עיקרי התפקיד:
 ניהול תיקי עובדי בית הספר
 עדכון ובקרה של מערכת השעות בבית הספר במערכת ניהול בתי הספר )מנב"סנט(.
 רישום התלמידים.
 הכנת תעודות לתלמידי בית הספר.
 ניהול מסמכים ודואר בית הספר.
 מתן מענה לפניות הקשורות לבית הספר.
 ניהול הפעילות של מנהל בית הספר.
 תפעול פרויקטים ייחודיים.
 ביצוע פעולות מנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה הניתנת בבית הספר.
 טיפול וניהול קופה קטנה והנהלת חשבונות.
 משימות נוספות על פי הצורך.

דרישות התפקיד:
 12 שנו"ל לפחות
 ידע וניסיון בעבודה עם מחשב היכרות עם תוכנות אופיס. -
 עברית ברמה גבוהה
 ידע בהנהלת חשבונות )יתרון(
 יכולת לעבוד עם תלמידים ואנשי צוות
 היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 2001 .

משאבי אנוש 22.09.22 להורדה - מזכיר/ה ראשית בבי"ס ילקוט רועים
אב/ אם בית לבי"ס שורשים 58-2022
תאריך פרסום המכרז : /202290/22
מכרז כ"א פנימי/ חיצוני - 2022 85
מועצה אזורית גולן
מזמינה בזאת הצעות לתפקיד
אב/ אם בית לבי"ס שורשים
תיאור התפקיד:
שמירה על תחזוקה נאותה של מרחב בית הספר
תחומי אחריות:
 תחזוקת תשתיות בית הספר
 אספקה והתקנת ציוד בבית הספר
 סיוע בשמירה על בטיחות התלמידים
 מתן מענה בנושאי ציוד, ניקיון , ליקויים ותקלות בטיחותיות בתחום אחריות בית הספר
 בקרה על ניקיון בית הספר
 פתיחה וסגירה של בית הספר )עפ"י שיבוץ(
 משימות נוספות הקשורות בתחזוקה הכוללת של בית הספר
משאבי אנוש 22.09.22 להורדה - אב/ אם בית לבי"ס שורשים 58-2022

מכרזי כח אדם סגורים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
אב בית לבי"ס שורשים - הארכה
תיאור התפקיד:
שמירה על תחזוקה נאותה של מרחב בית הספר
 
תחומי אחריות:
 • תחזוקת תשתיות בית הספר
 • אספקה והתקנת ציוד בבית הספר
 • סיוע בשמירה על בטיחות התלמידים
 • מתן מענה בנושאי ציוד, ניקיון , ליקויים ותקלות בטיחותיות בתחום אחריות בית הספר
 • בקרה על ניקיון בית הספר
 • פתיחה וסגירה של בית הספר
 • משימות נוספות הקשורות בתחזוקה הכוללת של בית הספר
משאבי אנוש 04.09.22 להורדה - אב בית לבי"ס שורשים - הארכה
מזכיר/ה ראשית בבי"ס מצפה גולן הארכה
תיאור התפקיד:          
ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת בית הספר ולהנחיות מנהל בית הספר.
עיקרי התפקיד:
 • ניהול תיקי עובדי בית הספר
 • עדכון ובקרה של מערכת השעות בבית הספר במערכת ניהול בתי הספר (מנב"סנט).
 • רישום התלמידים.
 • הכנת תעודות לתלמידי בית הספר.
 •  ניהול מסמכים ודואר בית הספר.
 •  מתן מענה לפניות הקשורות לבית הספר.
 •  ניהול הפעילות של מנהל בית הספר.
 •  תפעול פרויקטים ייחודיים.
 •  ביצוע פעולות מנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה הניתנת בבית הספר.
 •  טיפול וניהול קופה קטנה והנהלת חשבונות.
 •  משימות נוספות על פי הצורך.
משאבי אנוש 04.09.22 להורדה - מזכיר/ה ראשית בבי"ס מצפה גולן הארכה
סייעות לגני ילדים (מספר תקנים)-הארכה

תיאור התפקיד:

טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל/ת הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.

משאבי אנוש 25.08.22 להורדה - סייעות לגני ילדים (מספר תקנים)-הארכה
מזכיר/ת אגף הנדסה

תיאור התפקיד :

 • ביצוע עבודות המזכירות ומטלות ניהול משרד הנוגעות לאגף.
 • טיפול במשימות הנגזרות מעבודת אגף הנדסה.
משאבי אנוש 25.08.22 להורדה - מזכיר/ת אגף הנדסה
רכז.ת פרויקטים הנדסיים
רכז.ת פרויקטים הנדסיים
ייעוד:
•אחראי על ביצוע פרויקטים הנדסיים המתקיימים ברשות המבוצעים על ידה ו/או גורמי חוץ תוך עמידה באיכות, תקציב ולוח זמנים בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום.
משאבי אנוש 25.08.22 להורדה - רכז.ת פרויקטים הנדסיים
אב בית לבי"ס שורשים
תיאור התפקיד:
שמירה על תחזוקה נאותה של מרחב בית הספר
 
תחומי אחריות:
 • תחזוקת תשתיות בית הספר
 • אספקה והתקנת ציוד בבית הספר
 • סיוע בשמירה על בטיחות התלמידים
 • מתן מענה בנושאי ציוד, ניקיון , ליקויים ותקלות בטיחותיות בתחום אחריות בית הספר
 • בקרה על ניקיון בית הספר
 • פתיחה וסגירה של בית הספר
 • משימות נוספות הקשורות בתחזוקה הכוללת של בית הספר
משאבי אנוש 25.08.22 להורדה - אב בית לבי"ס שורשים
מזכיר/ה משנית ראשית מצפה גולן
תיאור התפקיד:          
ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת בית הספר ולהנחיות מנהל בית הספר.
עיקרי התפקיד:
 • ניהול תיקי עובדי בית הספר
 • עדכון ובקרה של מערכת השעות בבית הספר במערכת ניהול בתי הספר (מנב"סנט).
 • רישום התלמידים.
 • הכנת תעודות לתלמידי בית הספר.
 •  ניהול מסמכים ודואר בית הספר.
 •  מתן מענה לפניות הקשורות לבית הספר.
 •  ניהול הפעילות של מנהל בית הספר.
 •  תפעול פרויקטים ייחודיים.
 •  ביצוע פעולות מנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה הניתנת בבית הספר.
 •  טיפול וניהול קופה קטנה והנהלת חשבונות.
 •  משימות נוספות על פי הצורך.
משאבי אנוש 25.08.22 להורדה - מזכיר/ה משנית ראשית מצפה גולן
נהג אוטובוס מועצה -1 קבועה ו 2 מ"מ
הסעת תלמידים ותחבורה ציבורית . נהיגה באוטובוס מועצה ברחבי הגולן ומחוצה לו בהתאם להוראות הממונה  ועפ"י סידור העבודה כולל שרותי תחבורה ציבורית.
ביצוע טיפול שיגרתי באוטובוס רישום מדויק לגבי כל נסיעה שמירה על ניקיון האוטובוס טיפול בבטיחות ותקינות של האוטובוס הקפדה על ביטחון ובטיחות הנוסעים.
 
משאבי אנוש 11.08.22 להורדה - נהג אוטובוס מועצה -1 קבועה ו 2 מ"מ
רכז/ת משאבי אנוש באגף הון אנושי

ייעוד:
טיפול במשימות הנגזרות מתהליכי ניהול ההון האנושי ברשות בתחומי נוכחות, רווחה
והדרכה.
טיפול בקופות וקרנות ומשימות נוספות בתהליכי ניהול ההון האנושי ברשות.

משאבי אנוש 11.08.22 להורדה - רכז/ת משאבי אנוש באגף הון אנושי
מזכיר/ת יחידה סבבתית

תיאור התפקיד :

 • ביצוע עבודות המזכירות ומטלות ניהול משרד הנוגעות ליחיד הסבבתית
 • טיפול במשימות הנגזרות מעבודת היחידה הסבבתית.
משאבי אנוש 11.08.22 להורדה - מזכיר/ת יחידה סבבתית
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>