מבקר המועצה

מבקר המועצה: שמעון דיין
טלפון: 04-6969780 
 
המועצה מינתה מבקר פנימי מתוך אחריות לפעול לקידום הגולן בצורה נקיית כפיים ומבוקרת.
תפקיד המבקר לבדוק את פעולות המועצה, לבקר את הנהלת החשבונות, לבקר את החוקיות והסדירות של פעולות המועצה ואת היסודות על פיהם מבוצעת כיום כל ביקורת ארגונית מתקדמת: חיסכון, יעילות, טוהר המידות, החזקת הרכוש ודרכי ניהולם. המבקר מדווח לראש המועצה ולוועדת הביקורת במועצה

ממונה פניות ציבור – מועצה אזורית גולן

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008 :
 
בתפקיד הממונה על פניות הציבור מכהן מבקר המועצה מר שמעון דיין.
 
תושב אשר לא זכה לטיפול הולם בפנייתו לגורמי המועצה, רשאי לפנות למבקר המועצה, בתפקידו כממונה פניות ציבור.
 
ערוצי תקשורת לצורך פניות תושבים:
 
* פניות בכתב לכתובת: מבקר המועצה, מועצה אזורית גולן, ת.ד. 13 קצרין, מיקוד 12900.
 
* בדואר אלקטרוני: mevaker@golan.org.il
 

ערוץ פנייה לממונה על פניות הציבור

 
שדות חובה מסומנים ב - *
שם
דוא"ל
טלפון
סיבת פניה
אני גר ביישוב
תוכן הפנייה
צירוף קובץ (אופציונלי)
+