מליאת המועצה - פרוטוקולים ורשימת חברים

חברי המליאה

 

 

רשימת חברי המליאה (עודכן 12/2022)

למידע נוסף

פרוטוקולים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
אישור תקציב מועצה איזורית גולן לשנת 2023 - קובץ חתום בידי משרד הפנים
 
לשכה 16.09.23 להורדה - אישור תקציב מועצה איזורית גולן לשנת 2023 - קובץ חתום בידי משרד הפנים
פרוטוקול ועדת התמיכות הראשית של מוא"ז גולן לשנת 2023
 
לשכה 16.09.23 להורדה - פרוטוקול ועדת התמיכות הראשית של מוא"ז גולן לשנת 2023
פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מוא"ז גולן לשנת 2023
 
לשכה 16.09.23 להורדה - פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מוא"ז גולן לשנת 2023
תמלול ישיבת מליאת המועצה מס' 1122 מתאריך 28.12.2022
 
לשכה 16.09.23 להורדה - תמלול ישיבת מליאת המועצה מס' 1122 מתאריך 28.12.2022
תמלול ישיבת מליאת המועצה מס' 10.22 מתאריך 13.12.2022
 
לשכה 16.09.23 להורדה - תמלול ישיבת מליאת המועצה מס' 10.22 מתאריך 13.12.2022
תמלול ישיבת מליאה 05/2023 מתאריך 03/8/2023
 
לשכה 22.08.23 להורדה - תמלול ישיבת מליאה 05/2023 מתאריך 03/8/2023
תמלול ישיבת מליאה 03/2023 מתאריך 23/5/2023
 
לשכה 22.08.23 להורדה - תמלול ישיבת מליאה 03/2023 מתאריך 23/5/2023
תקציר החלטות ישיבת מליאה מיום 23/03/2023
 
לשכה 11.07.23 להורדה - תקציר החלטות ישיבת מליאה מיום 23/03/2023
תמלול ישיבת מליאה 02/2023
 
לשכה 11.07.23 להורדה - תמלול ישיבת מליאה 02/2023
פרוטוקול ישיבת מליאה 01/2023
 
לשכה 11.07.23 להורדה - פרוטוקול ישיבת מליאה 01/2023
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > | >>