הודעות ועדכונים

תמיכות ותבחינים 2022

תבחינים לתמיכה במוסדות ציבור ועמותות לשנת 2022

מוסדות ציבור ועמותות המעוניינים להגיש בקשה לתמיכה לשנת הכספים 2022 מתבקשים להעביר את הבקשה לגזברות המועצה עד ליום 07.01.22 יום שישי ה' בשבט בשבט תשפ"ב.

 

מוסדות ציבור ועמותות המבקשים לקבל תמיכה ימצאו את כלל המסמכים וההנחיות להגשה באתר המועצה בכתובת /http://www.golan.org.il 

 

ניתן לפנות בשאלות גם אל הגברת עליזה גרוס בטלפון 04-6968709 או במייל AlizaG@megolan.org.il

מחלקת הרכש מתחילה שימוש בתוכנת הרכש "ביז בגליל"

20/02/2020