הודעות ועדכונים

תמיכות ותבחינים 2023

תבחינים לתמיכה במוסדות ציבור ועמותות לשנת 2023

מוסדות ציבור ועמותות המעוניינים להגיש בקשה לתמיכה לשנת הכספים 2023 מתבקשים להעביר את הבקשה לגזברות המועצה עד ליום 01.02.23 יום ד' י' בשבט תשפ"ג.

 

מוסדות ציבור ועמותות המבקשים לקבל תמיכה ימצאו את כלל המסמכים וההנחיות להגשה בתחתית העמוד. ניתן לפנות בשאלות גם אל הגברת עליזה גרוס בטלפון 04-6968709 או במייל AlizaG@megolan.org.il

למידע נוסף על תמיכות ותבחינים 2023

צו ארנונה 2022

מחלקת הרכש מתחילה שימוש בתוכנת הרכש "ביז בגליל"

20/02/2020

תמיכות ותבחינים 2022 וצו ארנונה 2022

תבחינים לתמיכה במוסדות ציבור ועמותות לשנת 2022

מוסדות ציבור ועמותות המעוניינים להגיש בקשה לתמיכה לשנת הכספים 2022 מתבקשים להעביר את הבקשה לגזברות המועצה עד ליום 07.01.22 יום שישי ה' בשבט בשבט תשפ"ב.

 

מוסדות ציבור ועמותות המבקשים לקבל תמיכה ימצאו את כלל המסמכים וההנחיות להגשה באתר המועצה בכתובת /http://www.golan.org.il 

 

ניתן לפנות בשאלות גם אל הגברת עליזה גרוס בטלפון 04-6968709 או במייל AlizaG@megolan.org.il