הודעות ועדכונים

מחלקת הרכש מתחילה שימוש בתוכנת הרכש "ביז בגליל"

20/02/2020