משאבי אנוש

מערך משאבי אנוש אחראי על פיתוח ההון האנושי ותהליכים ארגוניים ברשות, ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות, ניהול תחום רווחת העובדים בארגון, פיתוח וייעול תהליכי עבודה, ייעוץ בנושאי ההון האנושי, הנחיה וליווי של עובדי הארגון.