מאגר יועצים

הזמנות להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
מזמינים יועצים להגיש בקשה להיכלל ברשימת היועצים של מועצה אזורית גולן, בתחום ייעוץ וליווי משפטי למכרזים ולהסכמים בתחום פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי (ppp) לרבות מסוג BOT.
 
יש להגיש את הבקשה על גבי מסמכי הבקשה, בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים לה במסירה באמצעות דואר אלקטרוני כקובץ PDF לכתובת etir@megolan.org.il עד ליום חמישי, כ"א תמוז תשפ"א, 1.7.2021, בשעה 12:00.
לשכה 19.05.21 להורדה - מזמינים יועצים להגיש בקשה להיכלל ברשימת היועצים של מועצה אזורית גולן, בתחום ייעוץ וליווי משפטי למכרזים ולהסכמים בתחום פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי (ppp) לרבות מסוג BOT.

טפסים ועדת יועצים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
טופס הגשת מועמדות להצטרף לרשימת היועצים לשכה 27.05.21 להורדה - טופס הגשת מועמדות להצטרף לרשימת היועצים

פרוטוקולים ועדת יועצים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ עבור תאום תכנון שני פרוייקטים באזור תעשיה בני יהודה לשכה 18.10.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ עבור תאום תכנון שני פרוייקטים באזור תעשיה בני יהודה
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ תכנון מפורט אזור תעסוקה חיספין. לשכה 30.09.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ תכנון מפורט אזור תעסוקה חיספין.
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת מדידה כביש 12 אליעד לצורך עבודות תכנון כביש 12 אליעד. לשכה 30.09.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת מדידה כביש 12 אליעד לצורך עבודות תכנון כביש 12 אליעד.
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת הכנת נספח תנועה וכבישים בי"ס מעלות הגולן חד נס. לשכה 30.09.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת הכנת נספח תנועה וכבישים בי"ס מעלות הגולן חד נס.
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת תכנון תנועה וכבישים א.ת בני יהודה לשכה 30.09.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת תכנון תנועה וכבישים א.ת בני יהודה
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת ייעוץ גיאוטכני בא.ת בני יהודה לשכה 30.09.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת ייעוץ גיאוטכני בא.ת בני יהודה
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת תכנון לגליזציה בי"ס מעיינות בנטור לשכה 09.09.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת תכנון לגליזציה בי"ס מעיינות בנטור
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת ייעוץ בטיחות באזור תעשיה וחקלאות א.ת בני יהודה לשכה 22.08.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת ייעוץ בטיחות באזור תעשיה וחקלאות א.ת בני יהודה
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת ייעוץ מים וביוב באזור תעשיה וחקלאות א.ת בני יהודה לשכה 22.08.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת ייעוץ מים וביוב באזור תעשיה וחקלאות א.ת בני יהודה
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת ייעוץ חשמל ותקשורת באזור תעשיה וחקלאות א.ת בני יהודה לשכה 22.08.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת ייעוץ חשמל ותקשורת באזור תעשיה וחקלאות א.ת בני יהודה
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > | >>
* ניתן לעיין במסמכים החתומים במשרדי המועצה