מאגר יועצים

הזמנות להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בתחום האנרגיה
 
יש להגיש את הבקשה על גבי מסמכי הבקשה, בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים לה במסירה באמצעות דואר אלקטרוני כקובץ PDF לכתובת etir@megolan.org.il עד ליום שלישי, 14.12.21 שעה 12:00.
לשכה 29.11.21 להורדה - הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בתחום האנרגיה
הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בתחום התחבורה הציבורית-פרויקטור וליווי משפטי למכרז
 
יש להגיש את הבקשה על גבי מסמכי הבקשה, בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים לה במסירה באמצעות דואר אלקטרוני כקובץ PDF לכתובת etir@megolan.org.il עד ליום ראשון, 21.11.1, בשעה 12:00.
לשכה 14.11.21 להורדה - הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בתחום התחבורה הציבורית-פרויקטור וליווי משפטי למכרז
מזמינים יועצים להגיש בקשה להיכלל ברשימת היועצים של מועצה אזורית גולן, בתחום ייעוץ וליווי משפטי למכרזים ולהסכמים בתחום פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי (ppp) לרבות מסוג BOT.
 
יש להגיש את הבקשה על גבי מסמכי הבקשה, בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים לה במסירה באמצעות דואר אלקטרוני כקובץ PDF לכתובת etir@megolan.org.il עד ליום חמישי, כ"א תמוז תשפ"א, 1.7.2021, בשעה 12:00.
לשכה 19.05.21 להורדה - מזמינים יועצים להגיש בקשה להיכלל ברשימת היועצים של מועצה אזורית גולן, בתחום ייעוץ וליווי משפטי למכרזים ולהסכמים בתחום פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי (ppp) לרבות מסוג BOT.

טפסים ועדת יועצים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
טופס הגשת מועמדות להצטרף לרשימת היועצים לשכה 27.05.21 להורדה - טופס הגשת מועמדות להצטרף לרשימת היועצים

פרוטוקולים ועדת יועצים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
החלטה על ביטול נוהל התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ לתכנון תאורת תקשורת וחשמל לכבישי גישה מנחת פיק

הועדה החליטה לאשר את הצעתו של איי.טי.אס הנדסה וייעוץ בע"מ.

הנדסה 11.05.22 להורדה - החלטה על ביטול נוהל התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ לתכנון תאורת תקשורת וחשמל לכבישי גישה מנחת פיק
החלטה על ביטול נוהל התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ לתכנון לכביש גישה מנחת פיק

הועדה החליטה לאשר את הצעתו טליסמן הנדסה בע"מ.

הנדסה 11.05.22 להורדה - החלטה על ביטול נוהל התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ לתכנון לכביש גישה מנחת פיק
החלטה על ביטול נוהל התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ להכנת פרוגרמה ותב"ע לרה תכנון והצרחת שטחים באבני איתן

הועדה החליטה לאשר את הצעתו של א.ג. אייזן אדריכלים ובוני ערים בע"מ חרף היותה הצעה יחידה.

הנדסה 11.05.22 להורדה - החלטה על ביטול נוהל התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ להכנת פרוגרמה ותב"ע לרה תכנון והצרחת שטחים באבני איתן
החלטה על ביטול נוהל התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ תנועה

במסגרת נוהל היועצים לתכנון תב"ע לכביש עוקף בני יהודה, התבקשו המציעים להעביר הצעה לייעוץ כבישים כולל ערכיה והגשת התוכנית לרשויות

הנדסה 01.05.22 להורדה - החלטה על ביטול נוהל התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ תנועה
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ להכנת תוכנית לשינוי קווי מגרש באליעד

נעשתה פניה ל- 4 יועצים מתוך מאגר היועצים של המועצה לתחום הייעוץ האמור, הונחו בפני הוועדה שתי הצעות בלבד. לאחר שהועדה בחנה את ההצעות שעמדו בפניה, מחליטה הועדה לאשר את הצעתה של מרסלה רוטשטיין. פרטים בקובץ המצורף.

לשכה 05.04.22 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ להכנת תוכנית לשינוי קווי מגרש באליעד
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ לתכנון מפורט תשתיות לבניית 79 מגרשים באניעם

נעשתה פניה ל-4 יועצים ש המועצה לתחום הייעוץ האמור, הונחו בפני הוועדה 3 הצעות. בהתאם לבדיקה שנערכה נמצא כי המציעים עמדו בתנאי הסף הנדרשים לרישום. הוחלט פה אחד לאשר את הצעתו של פרויקט ברמה בע"מ. פרטים בקובץ המצורף.

הנדסה 21.03.22 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ לתכנון מפורט תשתיות לבניית 79 מגרשים באניעם
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ לתכנון תשתיות ראש שטח מים וביוב מנחת פיק

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 08.03.22  - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ לתכנון תשתיות ראש שטח מים וביוב מנחת פיק. הוחלט פה אחד על אישור הצעתו של י. שיפרי מהנדסים יועצים חרף היותה הצעה יחידה. פרטים בקובץ המצורף.

הנדסה 16.03.22 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ לתכנון תשתיות ראש שטח מים וביוב מנחת פיק
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ להכנת פרוגרמה לתב"ע ורה תכנון להצרחת שטחים באבנ"י אית"ן
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 22.2.22

החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ להכנת פרוגרמה לתב"ע ורה תכנון להצרחת שטחים באבנ"י אית"ן

הנדסה 03.03.22 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ להכנת פרוגרמה לתב"ע ורה תכנון להצרחת שטחים באבנ"י אית"ן
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת תכנון תאורה, חשמל ותקשורת לכביש גישה למנחת פיק
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 22.2.22

החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת תכנון כביש תאורה, חשמל ותקשורת לכביש גישה למנחת פיק

הנדסה 03.03.22 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת תכנון תאורה, חשמל ותקשורת לכביש גישה למנחת פיק
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת תכנון כביש למנחת פיק
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 22.2.22

החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת תכנון כביש גישה למנחת פיק

הנדסה 03.03.22 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת תכנון כביש למנחת פיק
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
* ניתן לעיין במסמכים החתומים במשרדי המועצה