מאגר יועצים

הזמנות להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
מזמינים יועצים להגיש בקשה להיכלל ברשימת היועצים של מועצה אזורית גולן, בתחום ייעוץ וליווי משפטי למכרזים ולהסכמים בתחום פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי (ppp) לרבות מסוג BOT.
 
יש להגיש את הבקשה על גבי מסמכי הבקשה, בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים לה במסירה באמצעות דואר אלקטרוני כקובץ PDF לכתובת etir@megolan.org.il עד ליום חמישי, כ"א תמוז תשפ"א, 1.7.2021, בשעה 12:00.
לשכה 19.05.21 להורדה - מזמינים יועצים להגיש בקשה להיכלל ברשימת היועצים של מועצה אזורית גולן, בתחום ייעוץ וליווי משפטי למכרזים ולהסכמים בתחום פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי (ppp) לרבות מסוג BOT.

טפסים ועדת יועצים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
טופס הגשת מועמדות להצטרף לרשימת היועצים לשכה 27.05.21 להורדה - טופס הגשת מועמדות להצטרף לרשימת היועצים

פרוטוקולים ועדת יועצים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ כבישים למטרת להכנת נספח תנועה לצורך תכנון תב''ע נווה אטיב
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 11/07/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 11.07.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ כבישים למטרת להכנת נספח תנועה לצורך תכנון תב''ע נווה אטיב
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ נופי/נופי סביבתי להכנת נספח נופי/נופי סביבתי וסקר עצים לצורך תכנון תב"ע נווה אטיב
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 11/07/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 11.07.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ נופי/נופי סביבתי להכנת נספח נופי/נופי סביבתי וסקר עצים לצורך תכנון תב"ע נווה אטיב
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת הכנת נספח ססמי לתב"ע בישוב נווה אטיב
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 11/07/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 11.07.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת הכנת נספח ססמי לתב"ע בישוב נווה אטיב
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת הכנת נספח תיירות לתב"ע – נווה אטיב
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 11/07/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 11.07.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת הכנת נספח תיירות לתב"ע – נווה אטיב
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ מים וביוב להכנת נספח מים וביוב לצורך תכנון תב"ע נווה אטיב
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 11/07/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 11.07.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ מים וביוב להכנת נספח מים וביוב לצורך תכנון תב"ע נווה אטיב
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז למטרת ייעוץ ניקוז לצורך הכנת נספח ניקוז תב"ע נווה אטיב
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 11/07/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 11.07.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז למטרת ייעוץ ניקוז לצורך הכנת נספח ניקוז תב"ע נווה אטיב
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם מודד למטרת מדידת ללגליזציה בי"ס מעיינות בנטור
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 22/06/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 22.06.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם מודד למטרת מדידת ללגליזציה בי"ס מעיינות בנטור
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת תכנון הסדרת שימושים בתב"ע חוות מחקר ניסיוניות
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 04/07/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 04.07.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת תכנון הסדרת שימושים בתב"ע חוות מחקר ניסיוניות
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת ייעוץ בטיחות לאישור שימוש חורג אתר פסולת צנובר
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 04/07/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 04.07.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת ייעוץ בטיחות לאישור שימוש חורג אתר פסולת צנובר
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת מדידת כביש גישה בי"ס מעיינות ביישוב אבני איתן
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 09/06/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 09.06.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת מדידת כביש גישה בי"ס מעיינות ביישוב אבני איתן
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>
* ניתן לעיין במסמכים החתומים במשרדי המועצה