אגף כספים

החלטת המליאה
17/10/2021
תשומת הלב כי החל משנת 2022 בוטלו ההנחות בשיעור של 2% למשלמים ארנונה בהוראת קבע ובתשלום מראש
מחלקת הרכש מתחילה שימוש בתוכנת הרכש "ביז בגליל"
20/02/2020
גזברות המועצה אמונה על כל תחומי הפעילות הפיננסית של המועצה והתאגידים קשורים אליה בכפוף לתקציב שאושר במליאת המועצה.
 
 
שגרות העבודה:
  • תקציבים שוטפים, תקציבים מיוחדים, תב"רים, תקציבי פיתוח, העברת כספים.
  • מנהל הקהילה יפקח על העברת תקציב מהמועצה לחשבון הועד המקומי. בהעברת תקציב מיוחד צבוע וגם על העברה זו יבוצע פיקוח.
  • פגישה שנתית עם כל מנהל קהילה.
  • מנהלי קהילה חדשים - הכרות אישית עם מנהל האגף והכרות עם הצוות, פגישה רבעונית בשנה הראשונה.

תחת אחריותה בטיפול בכספים - ממשרדי ממשלה, ארנונה, היטלים, אגרות, ותקבולים אחרים ממוסדות שונים - והקצאתם לתחומי הפעילות השונים במחלקות המועצה.

בנוסף - שכר עובדי המועצה, הכנת דוחות תקציביים ומאזנים, ביטוח מוסדות המועצה ורכש של האגפים
 

תשלומי המועצה - שירותים בקליק

כסף
 
שירות מערכת "תיק תושב" מאפשר לכם לצפות בשקיפות מלאה במידע הקיים במערכת המועצה בנושא חשבונות הארנונה, המים, החינוך, הביוב וכו'.

בתיק התושב תוכלו לעקוב אחר החיובים שלכם, לראות את גודל הנכס שלכם, ועוד..

 


 
 
 
 
ערוצי תשלום נוספים:
  • הוראת קבע בכרטיס אשראי
  • הוראת קבע בבנק (קוד מוסד 2940)
  • בבנק הדואר ובכל הבנקים
  • העברה בנקאית
  • בכרטיס אשראי טלפונית למועצה: 04-6969710, 04-6969754

 

טפסים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
בקשה לפטור נכס ריק או בשיפוץ כספים 05.08.21 להורדה - בקשה לפטור נכס ריק או בשיפוץ
בקשה לפטור נכס ריק או בשיפוץ - מקוון כספים 21.10.21
בקשה לקבלת אישור להעברת זכויות בנכס-חילופי מחזיקים - מקוון כספים 12.08.18
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית כספים 27.10.16 להורדה - בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים - מקוון כספים 17.10.21
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה ל"נזקק" כספים 27.10.16 להורדה - בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה ל"נזקק"
בקשה פתיחת משלם/נכס חדש כספים 03.01.21 להורדה - בקשה פתיחת משלם/נכס חדש
בקשה פתיחת משלם/נכס חדש - מקוון כספים 21.10.21
טופס הצהרת עזיבה כספים 01.09.20 להורדה - טופס הצהרת עזיבה
טופס הצהרת עזיבה - מקוון כספים 21.10.21

מאגר מידע

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
היטל ביוב כספים 27.10.16 להורדה - היטל ביוב
המלצה ועדת תמיכות מס' 1 - לשנת 2017 כספים 27.10.16 להורדה - המלצה ועדת תמיכות מס' 1 - לשנת 2017
פרוטוקול ועדת תמיכות מתומצת- לשנת 2016 כספים 27.10.16 להורדה - פרוטוקול ועדת תמיכות מתומצת- לשנת 2016
צו ארנונה 2016 כספים 27.10.16 להורדה - צו ארנונה 2016
צו ארנונה 2017 כספים 27.10.16 להורדה - צו ארנונה 2017
צו ארנונה לשנת 2018 כספים 16.01.18 להורדה - צו ארנונה לשנת 2018
צו ארנונה לשנת 2019 כספים 16.01.18 להורדה - צו ארנונה לשנת 2019
צו ארנונה לשנת 2020 כספים להורדה - צו ארנונה לשנת 2020
צו ארנונה לשנת 2021 כספים 01.09.20 להורדה - צו ארנונה לשנת 2021
תבחינים לתמיכות במוסדות לשנת 2020 כספים להורדה - תבחינים לתמיכות במוסדות לשנת 2020
תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת 2021 כספים להורדה - תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת 2021
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015 כספים להורדה - תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015