אגף כספים

גזברות המועצה אמונה על כל תחומי הפעילות הפיננסית של המועצה והתאגידים קשורים אליה בכפוף לתקציב שאושר במליאת המועצה.
צו ארנונה 2023, תבחינים וטפסי הגשה ניתן למצוא בתחתית העמוד ב"מאגר מידע"
 
 
 
שגרות העבודה:
  • תקציבים שוטפים, תקציבים מיוחדים, תב"רים, תקציבי פיתוח, העברת כספים.
  • מנהל הקהילה יפקח על העברת תקציב מהמועצה לחשבון הועד המקומי. בהעברת תקציב מיוחד צבוע וגם על העברה זו יבוצע פיקוח.
  • פגישה שנתית עם כל מנהל קהילה.
  • מנהלי קהילה חדשים - הכרות אישית עם מנהל האגף והכרות עם הצוות, פגישה רבעונית בשנה הראשונה.

תחת אחריותה בטיפול בכספים - ממשרדי ממשלה, ארנונה, היטלים, אגרות, ותקבולים אחרים ממוסדות שונים - והקצאתם לתחומי הפעילות השונים במחלקות המועצה.

בנוסף - שכר עובדי המועצה, הכנת דוחות תקציביים ומאזנים, ביטוח מוסדות המועצה ורכש של האגפים
 

טפסים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
בקשה לפטור נכס ריק או בשיפוץ - מקוון כספים 16.04.23
בקשה לקבלת אישור להעברת זכויות בנכס-חילופי מחזיקים - מקוון כספים 12.08.18
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים כספים 06.09.23
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה ל"נזקק" כספים 27.10.16 להורדה - בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה ל"נזקק"
בקשה פתיחת משלם/נכס חדש כספים 03.01.21 להורדה - בקשה פתיחת משלם/נכס חדש
בקשה פתיחת משלם/נכס חדש - מקוון כספים 21.10.21
טופס הצהרת עזיבה - מקוון כספים 16.04.23
טפסים לבקשת תמיכה 2023 כספים 15.12.22 להורדה - טפסים לבקשת תמיכה 2023

מאגר מידע

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
טפסי בקשת הנחה לתאגידים ועמותות לשנת 2023 כספים 01.01.23 להורדה - טפסי בקשת הנחה לתאגידים ועמותות לשנת 2023
תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת 2023 כספים 01.01.23 להורדה - תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת 2023