אגף כספים

מחלקת הרכש מתחילה שימוש בתוכנת הרכש "ביז בגליל"
20/02/2020
תמיכות ותבחינים 2022 וצו ארנונה 2022

תבחינים לתמיכה במוסדות ציבור ועמותות לשנת 2022

מוסדות ציבור ועמותות המעוניינים להגיש בקשה לתמיכה לשנת הכספים 2022 מתבקשים להעביר את הבקשה לגזברות המועצה עד ליום 07.01.22 יום שישי ה' בשבט בשבט תשפ"ב.

 

מוסדות ציבור ועמותות המבקשים לקבל תמיכה ימצאו את כלל המסמכים וההנחיות להגשה באתר המועצה בכתובת /http://www.golan.org.il 

 

ניתן לפנות בשאלות גם אל הגברת עליזה גרוס בטלפון 04-6968709 או במייל AlizaG@megolan.org.il
גזברות המועצה אמונה על כל תחומי הפעילות הפיננסית של המועצה והתאגידים קשורים אליה בכפוף לתקציב שאושר במליאת המועצה.
 
 
שגרות העבודה:
  • תקציבים שוטפים, תקציבים מיוחדים, תב"רים, תקציבי פיתוח, העברת כספים.
  • מנהל הקהילה יפקח על העברת תקציב מהמועצה לחשבון הועד המקומי. בהעברת תקציב מיוחד צבוע וגם על העברה זו יבוצע פיקוח.
  • פגישה שנתית עם כל מנהל קהילה.
  • מנהלי קהילה חדשים - הכרות אישית עם מנהל האגף והכרות עם הצוות, פגישה רבעונית בשנה הראשונה.

תחת אחריותה בטיפול בכספים - ממשרדי ממשלה, ארנונה, היטלים, אגרות, ותקבולים אחרים ממוסדות שונים - והקצאתם לתחומי הפעילות השונים במחלקות המועצה.

בנוסף - שכר עובדי המועצה, הכנת דוחות תקציביים ומאזנים, ביטוח מוסדות המועצה ורכש של האגפים
 

טפסים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
בקשה לפטור נכס ריק או בשיפוץ כספים 05.08.21 להורדה - בקשה לפטור נכס ריק או בשיפוץ
בקשה לפטור נכס ריק או בשיפוץ - מקוון כספים 21.10.21
בקשה לקבלת אישור להעברת זכויות בנכס-חילופי מחזיקים - מקוון כספים 12.08.18
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית כספים 27.10.16 להורדה - בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים - מקוון כספים 17.10.21
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה ל"נזקק" כספים 27.10.16 להורדה - בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה ל"נזקק"
בקשה פתיחת משלם/נכס חדש כספים 03.01.21 להורדה - בקשה פתיחת משלם/נכס חדש
בקשה פתיחת משלם/נכס חדש - מקוון כספים 21.10.21
טופס הצהרת עזיבה כספים 01.09.20 להורדה - טופס הצהרת עזיבה
טופס הצהרת עזיבה - מקוון כספים 21.10.21
טפסים לבקשת תמיכה 2022 כספים 16.12.21 להורדה - טפסים לבקשת תמיכה 2022

מאגר מידע

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
היטל ביוב כספים 27.10.16 להורדה - היטל ביוב
המלצה ועדת תמיכות מס' 1 - לשנת 2017 כספים 27.10.16 להורדה - המלצה ועדת תמיכות מס' 1 - לשנת 2017
פרוטוקול ועדת תמיכות מתומצת- לשנת 2016 כספים 27.10.16 להורדה - פרוטוקול ועדת תמיכות מתומצת- לשנת 2016
צו ארנונה 2016 כספים 27.10.16 להורדה - צו ארנונה 2016
צו ארנונה 2017 כספים 27.10.16 להורדה - צו ארנונה 2017
צו ארנונה לשנת 2018 כספים 16.01.18 להורדה - צו ארנונה לשנת 2018
צו ארנונה לשנת 2019 כספים 16.01.18 להורדה - צו ארנונה לשנת 2019
צו ארנונה לשנת 2020 כספים להורדה - צו ארנונה לשנת 2020
צו ארנונה לשנת 2021 כספים 01.09.20 להורדה - צו ארנונה לשנת 2021
תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת 2022 כספים להורדה - תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת 2022
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015 כספים להורדה - תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015