אמנת השותפות

ב-2016, אמנת השותפות ויחסי הגומלין בין היישובים למועצה האזורית יצאה לדרך. כיום, מרבית הישובים בגולן עובדים על פי המודל החדש. היענות גבוהה נרשמה ל"קולות הקוראים" שפורסמו
 
סיגל גלבוע, מנהלת אגף קהילה

עובדי המועצה
אמנת השותפות ויחסי הגומלין בין היישובים למועצה יצאה לדרך בשנת 2016. בתהליך האמנה שמנו לעצמנו מטרה להסדיר את תחומי אחריות המועצה ותחומי אחריות היישוב ולייצר תכניות עבודה משותפות. צוות היגוי משותף למנהלי הקהילות ולבעלי תפקידים ביישובים הוביל את התהליך. בתהליך, עודכן סל השירותים, פותחה תשתית ארגונית ביישובים, המאפשרת ניהול איכותי מותאם לעמידה באתגרי הקהילות, הועברו תקציבים ייעודיים ל"קולות קוראים" ונכתבה חוברת "בונים שותפויות", המביאה לידי ביטוי את הנחות היסוד בבסיס האמנה.
כיום, מרבית הישובים בגולן עובדים על פי המודל החדש. לעתים, עולים פערים ביישום ולכן נמשך הליווי של היישובים בצמיחה, תוך שמירה על עקרון השוויון, מחד ועיקרון הייחודיות, מאידך.

 קולות קוראים
זו השנה השנייה, בה מפעילה המועצה את הכלי הניהולי של ה"קולות הקוראים", המאפשר הפניית משאבים ייעודיים וערוץ עבודה נוסף בין היישובים למועצה. ערוץ זה מסייע ביישום של מדיניות המועצה והיישובים, תיעול משאבים בצורה נכונה לפרויקטים בהם בוחרים להתמקד ומייצר דפוס מוסדר לעבודה משותפת ומתואמת.
19 "קולות קוראים" בנושאים מגוונים הוציאו מחלקות המועצה השונות - 50 שנות קהילה וסביבה, מערכות חינוך ביישובים, בריאות וספורט, סדנאות מניעת התנהגויות סיכון, חוסן פרט ומשפחה, גיבוש צוות פעוטונים, גינה קהילתית, הכנת אוגדן שיווקי ליישוב, הפקת סרטון שיווקי לקליטה ביישוב, יום החתמות מרוכז, כנס נקלטים, ועדה יישובית בנושא אזרחים ותיקים, תכנית רב-שנתית לוותיקים בקהילה, מעורבות חברתית, פיתוח קריירה לצעירים, פעילים בקהילה, קהילה קולטת, שולחן חברתי וקהילה מובילה תרבות יהודית.
ההיענות הגבוהה מהיישובים (221 פניות), מעידה על החשיבות והצורך בכלי זה, לצד המשך דיוק המענים והתאמתם למגוון הקהילות בגולן.

מובילי חינוך ביישובים

מנהל מרכז קהילתי גולן, שרון פז אגאי: "לצד תפקידו המוגדר של מנהל הקהילה, ראינו צורך להגדיר את תפקיד מוביל החינוך. בתהליך משתף, יחד עם מובילי החינוך ביישובים, הוגדר במדויק תפקידו של מוביל החינוך. תפקיד זה הנו משמעותי ומרכזי בשדרה הקהילתית-ארגונית של קהילות הגולן.
"לתפיסתנו, הקרקע הפורייה להעצמה, עיצוב וחיבור של ילדינו טמונה, בראש ובראשונה, בבמה החינוכית-קהילתית ביישוב, המכנסת לכדי תהליכי העצמה פרטניים וקבוצתיים את הגילאים השונים, בחיבור לחולייה החזקה והמשמעותית, המבוגר המשמעותי - מדריך הילדים/ הנוער.
"השנה, מנחי מחלקת הילדים והנוער עמלו רבות ובצורה מקצועית, בליווי והנחיית מובילי החינוך שברובם חדשים. יחד עם זאת, בשנת תשע"ח, מתעתד מרכז קהילתי גולן לפתוח קורס מקצועי ומוכר להכשרת מובילי החינוך ביישובים, קורס שעתיד לתת כלים פרקטיים לעשייה היום-יומית והאסטרטגית של מובילי מערכות החינוך ביישובים.
"אנו פועלים להטמעת 'אמנת הילדים והנוער במרכז', בתוך אמנת השותפות (תשתית ארגונית), תוך כדי עדכונה על פי מספרי הילדים המשתנים ביישובים. כך, בשנת תשע"ח, אמנת השותפות תקדם מענה ראוי ומקצועי למערכות החינוך היישוביות, בפרט ולקהילות הגולן, בכלל".