תקציב המועצה האזורית לשנת 2018

בסיס התקציב לשנת 2018 גדול בכ-11 מיליון ש"ח מבסיס תקציבה אשתקד ומסתכם בכ-152 מיליון ש"ח. בתחום החינוך, השקיעה המועצה 70.5 מיליון ש"ח מתקציבה השוטף
שנת התקציב 2017 הסתיימה באיזון ובהיקף תקציבי פיתוח משמעותיים. השנה מהווה המשך של ההתפתחות בהשקעות בתחומי החינוך והתרבות, השירות לתושב, התשתיות, התחבורה, הביטחון ועוד.
המועצה האזורית גולן זכתה החודש בפרס ניהול תקין לרשויות מקומיות. זו השנה ה-15 ברציפות בה מקבלת המועצה את פרס שר הפנים לניהול תקין. הפרס מוענק לרשויות מקומיות בהתאם לנתונים כספיים ומנהליים, המתייחסים לפרמטרים שעיקרם: הקפדה על כללי המנהל התקין וקידום רווחת התושבים, במסגרת התקציב הנתונה, שיפור מתמיד בניהול המערכת הכספית, עמידה בנהלים לגבי ניהול התקציב, גירעון הרשות ביחס להכנסותיה ואחוז גביית הארנונה בהתאם לתקציב.
ראש המועצה, אלי מלכה, אמר כי המועצה רואה במנהל תקין, יושרה, אחריות ושקיפות את הבסיס לאמון הציבור ולתפקוד ראוי של רשות ציבורית אל מול כספי ציבור וממשלה. "ברצף השנים, פעלנו בהיקפים גדולים מאוד בתחום הפיתוח, התשתיות, התכנון והבנייה והגדלנו משמעותית את התקציב השוטף של המועצה. כל זאת, עשינו תוך שמירה והקפדה על כללי מנהל תקין ואמות מידה ציבוריות בגיבוש תכניות העבודה ובביצוע. אני מודה לגזבר המועצה, רפי קלמנוביץ, למנכ"ל המועצה, עמיחי אלבה ולכל פורום המנהלים והעובדים, למבקר המועצה, שמעון דיין, אשר פועל לבקר את המערכת ולאתר את המקומות בהם אנו צריכים להקפיד הקפדה יתרה.
הפרס הזה מוענק להם על עבודה מקצועית מסורה וקפדנית, שבזכותה אנו מגיעים להישגים אלה, שנה אחר שנה".

 גידול דמוגרפי

כעת, המועצה נערכת לקראת שנת הכספים 2018 ואישרה את התקציב לשנה זו במליאת המועצה. 
תקציב הרשויות מחולק לשניים: "תקציב שוטף", המיועד למימון פעילויות שוטפות ו"תקציב בלתי רגיל" (תב"ר), המיועד בעיקר לצורכי פיתוח. הכנסות התקציב השוטף הן מארנונה ומתקציבי מדינה. תקציבי הפיתוח מושגים על ידי ראש המועצה בפעילות מול משרדי הממשלה וגופים אחרים בהתאם לתכניות פיתוח.
מנתוני אגף הכספים במועצה, סך התקציב השוטף הוא בהיקף של כ-152 מיליון ש"ח. בסיס התקציב לשנת 2018 גדול בכ-11 מיליון ש"ח מבסיס התקציב לשנת 2017.
מנהל אגף כספים, רפי קלמנוביץ': "הגידול המשמעותי בהוצאות נובע מהמשך הגידול הדמוגרפי של אוכלוסיית הגולן. בהתאם, גדלו ההוצאות בכל התחומים ובעיקר בתחום החינוך, לאור פתיחת גנים חדשים, תוספת תלמידים, הרחבת בתי הספר הקיימים וגידול בפעילות הבלתי פורמלית במרכז הקהילתי גולן - המתנ"ס. סך ההשקעה בחינוך עומדת על 70.5 מיליון ש"ח, בבסיס התקציב לשנת 2018 - 47% מתקציב המועצה.
"הגידול במספר הילדים מצריך יותר גנים ומעונות יום וגם כיתות חינוך מיוחד. המועצה שמה דגש על פיתוח מענים לתלמידים אשר זקוקים לתמיכה ולאור זאת, באופן חסר תקדים, נפתחו בגולן, בארבע השנים האחרונות, 13 כיתות חדשות של חינוך מיוחד לילדים עם לקויות למידה, קשב וריכוז. לכיתות כאלה יש עלויות גבוהות והמועצה מממנת חלק גדול מהעלות. מדובר בסייעות לילדים, מלווים בהסעות, בנייה, ציוד, מחשוב וכוח אדם. המועצה משקיעה גם בהתאמת בתי הספר לפדגוגיה החדשה, הקמת מרחבי למידה חדשים, הקמת מבנים חדשים לבתי הספר - 'הצבי' בקשת, הדמוקרטי, 'מעיינות' ועוד וגם גני ילדים ומעונות יום, בסיוע ממשלתי".
 
ראש המועצה והצוות

מגמות 2018

בבסיס התקציב לשנת 2018 ניתן לשים לב למספר מגמות בולטות:
הגדלת סל השירותים ליישובים במסגרת אמנת השותפות: סל השירותים של היישובים גדל בשלוש פעימות, כאשר השנה תהיה הפעימה השלישית. בשלוש שנים, הסכום גדל כמעט פי שניים ועלה ב-2.25 מיליון ש"ח תוספת לסל השירותים.
קלמנוביץ: "מטרת סל השירותים היא להעצים את היכולת של הוועד המקומי לנהל את היישוב עם תקציב גדול יותר, עם גמישות גדולה יותר ועם יכולת להשקיע בתחומים שחשובים לתושבים ולהנהגה.
"תקציבים אלה, בראש ובראשונה, מתועלים ביישובים לטובת הסדרת התשתית הארגונית ביישוב, כפי שהוגדרה באמנה. בכל יישוב מתבצע איוש לתפקיד מנהל הקהילה ולתפקיד מוביל החינוך, בהיקפי משרה המותאמים לכמויות התושבים והילדים. בנוסף, משמשים תקציבים אלה לפעילויות נוספות, בהתאם לצרכים הקיימים בכל יישוב, בתחומי התרבות, החינוך, הקהילה ועוד".
הגדלה משמעותית של תקציב אגף התפעול והסביבה: לאור הגידול באוכלוסייה, תועמד תוספת של מיליון ש"ח לפעילות האגף, לטובת שינוי שיטות העבודה, שיפור השירות, ושיפור חזות היישוב, בדגש על גזם ופינוי אשפה.
פיתוח כלכלי: החל משנת 2017, הקטר המוביל הוא פיתוח כלכלי למקומות תעסוקה איכותיים. הפעילות תובל על ידי החברה הכלכלית, שבשנת 2017 הקימה את החברה לפיתוח חקלאות עתירת-ידע, מינתה סמנכ"ל פיתוח כלכלי וכעת, גם אגף התיירות יעבור לתוך החברה הכלכלית, שתנהל את התחום, עם יכולת לפקח על אתרים אשר מייצרים הכנסה. במסגרת הפעילות הכלכלית, יושם דגש על פיתוח תעשייה עתירת-ידע וחדשנית, ייצור מנגנונים לשיווק שטחים, הקמת האבים לפעילות עסקית בתחום ההייטק והטכנולוגיה והקמת מבנה לתעסוקות בבני יהודה. החברה הכלכלית מפעילה אתרים בתשלום כגון פארק הירדן, פארק וולקני גולן ובהמשך, גם תפעיל את אתר עין קשתות.
ביטחון: המועצה ממשיכה לשפר את המענים בתחום החירום והביטחון ותקציבים מופנים לטובת רכישת ציוד לכיתות כוננות, פרויקט מצלמות בצמתים להגברת תחושת הביטחון, דרכים חקלאיות, בניית מרחבים מוגנים בבתי הספר ובגני הילדים, רכישת ציוד רפואי, הכשרות של צח"י ביישובים, קורסים לתושבים ולמתנדבים בנושא התמודדות במצבי חירום ועוד.
 

תחליפי הכנסה

קלמנוביץ: "בתחום ההכנסות, בשנת 2018, יעלה תשלום הארנונה לשנה לתושב ב- 2.12%, על פי החוק. העלייה נקבעת על ידי משרד הפנים, כעדכון אוטומטי לרשויות. חשוב לציין שמעבר לעלייה האוטומטית, המועצה לא העלתה את הארנונה באופן יזום לאורך השנים ולא תבצע העלאה יזומה גם בשנה זו.
"בנוסף, תקציב התיישבות צעירה, אשר הועבר למועצה לאורך השנים, ייפסק בתוך שלוש שנים. לכן, המועצה צריכה למצוא תחליפי הכנסה באמצעות פרויקטים מניבי הכנסה. ראש המועצה קידום והשיג תקציב מהמדינה שיאפשר לפתח פרויקטים מניבים ובכללם בניית מבנה לתעסוקות באזור תעשייה בני יהודה, אשר יושכר לעסקים, פיתוח מנחת פיק ליזמויות בתחום התעופה והמשך הפיתוח של 'צנובר' כמרכז לתרבות אזורי. ומתחם לכנסים ואירועים מניבי הכנסה.
"אנו נמצאים בפתחה של שנת בחירות ובשנה זו, חלים כללים מאוד קפדניים של משרד הפנים על הרשויות בכל הנוגע להוצאות, תקציבים ופיתוח. אנו נעמוד כרגיל בכל הכללים, בשקיפות מלאה, נמשיך את מגמת הפיתוח, כפי שעשינו עד כה ונעמוד ביעדים שהוצבו בתחומים השונים".