מפגש שיתוף עובדי המועצה בנעשה בתחום החלטת הממשלה לגולן

מפגש שיתוף עובדי המועצה בנעשה בתחום החלטת הממשלה לגולן

לראשונה, מאז החלה כתיבת תוכניות העבודה לקראת יישום החלטת הממשלה לגולן, התכנסו כל עובדי המועצה וגופי הסמך-מרכז קהילתי גולן, החברה הכלכלית גולן וקולחי גולן לשמוע איך ולאן מתקדמות התוכניות.
לראשונה, מאז החלה כתיבת תוכניות העבודה לקראת יישום החלטת הממשלה לגולן, התכנסו כל עובדי המועצה וגופי הסמך-מרכז קהילתי גולן, החברה הכלכלית גולן וקולחי גולן לשמוע איך ולאן מתקדמות התוכניות. העובדים שמעו על ההתקדמות בתחום וכיצד הם צפויים לקחת חלק בעשייה למען עתיד הגולן. התקיים שיח פתוח ולמידת התחום.