הרשמה לבתי ספר

הרשמה לבתי ספר

אנו בשלבי סיום ההרשמה לבתי הספר. העיכוב נבע מהצורך לתת מענה מיטבי לילדים והוריהם המבקשים להירשם, כל אחד ואחד על פי העדפותיהם. אנו עושים ככל שביכולתנו, להיענות לבקשות במסגרת הנתונים בשטח.
אנו בשלבי סיום ההרשמה לבתי הספר. העיכוב נבע מהצורך לתת מענה מיטבי לילדים והוריהם המבקשים להירשם, כל אחד ואחד על פי העדפותיהם. אנו עושים ככל שביכולתנו, להיענות לבקשות במסגרת הנתונים בשטח.