בחירת שם לבית הספר התיכון ברמות

בחירת שם לבית הספר התיכון ברמות

במסגרת החלפת הבעלות והמעבר לרשת טומשין, ביקשה הרשת בין היתר, לבחור שם חדש. הוחלט לקיים תהליך מחבר בשיתוף ההורים והתלמידים בשני שלבים: בשלב הראשון התבקשו להציע שמות ובשלב השני נבחר, בהצבעה, שם זוכה. לאחר שהתקבלו הצעות רבות, התבקשו ההורים והתלמידים להצביע ובתום שבוע הצבעות רב משתתפים נבחר השם "מעלה רמות" ברוב גדול.
במסגרת החלפת הבעלות והמעבר לרשת טומשין, ביקשה הרשת בין היתר, לבחור שם חדש. הוחלט לקיים תהליך מחבר בשיתוף ההורים והתלמידים בשני שלבים: בשלב הראשון התבקשו להציע שמות ובשלב השני נבחר, בהצבעה, שם זוכה. לאחר שהתקבלו הצעות רבות, התבקשו ההורים והתלמידים להצביע ובתום שבוע הצבעות רב משתתפים נבחר השם "מעלה רמות" ברוב גדול. התלמידים וההורים נהנו מהתהליך ומהשותפות, מתחושת השייכות ויכולת ההשפעה. תודה גדולה למציעי השמות ולמצביעים. המשך עשיה חינוכית מבורכת!