כנס בנושא צמיחה - כשמתכוננים צומחים!

כנס בנושא צמיחה - כשמתכוננים צומחים!

יום רביעי האחרון התכנסו הנהגות הישובים לכנס בנושא תכנון וצמיחה. הכנס, פרי שיתוף פעולה של אגף קהילה, אגף הנדסה ומכון שמיר למחקר, נולד מתוך הרצון להיערך באופן מקצועי ומדוייק לתהליכי הצמיחה הצפויים בגולן בשנים הקרובות. .
כנס בנושא צמיחה-כשמתכוננים צומחים!
יום רביעי האחרון התכנסו הנהגות הישובים לכנס בנושא תכנון וצמיחה. הכנס, פרי שיתוף פעולה של אגף קהילה, אגף הנדסה ומכון שמיר למחקר, נולד מתוך הרצון להיערך באופן מקצועי ומדוייק לתהליכי הצמיחה הצפויים בגולן בשנים הקרובות. את הכנס פתח חיים רוקח ראש המועצה ונתן סקירה קצרה על ההזדמנויות המיוחדות העומדות לזכות הגולן בתקופה הזו. מולי שפיגל מנהל אגף הנדסה ותכנון פרט על הועדה המיוחדת שקמה בימים אלה בגולן. המסר של הכנס היה שתכנון בר קיימא, שתומך בחוסן קהילתי, השומר על המרחב והDNA הגולני, המעודד ומייצר אינטראקציה אנושית- הוא התכנון הנדרש מהישובים והמועצה. במפגש הציגה האדריכלית מיכל דור את המגמות התכנוניות במחוז צפון ובמרחב הכפרי בכלל, ואדריכל ד"ר נועם אוסטרליץ שיתף כיצד ניתן לתכנן ישוב או מרחב בצורה אקולוגית, מעודדת שפע ומייצרת חוסן. הכנס פתח חלונות ועודד לחשיבה והעמקה בממשק שבין תכנון וקהילה, ואנו צופים עוד השתלמויות ועיסוק רב בנושא זה.