הרחבות, בנייה ומבני ציבור - הגולן בתנופה!

הרחבות, בנייה ומבני ציבור - הגולן בתנופה!

בחודשיים האחרונים, הסתיימו עבודות פיתוח רבות ואחרות החלו. אגף הביצוע בחברה הכלכלית גולן, בראשות אריאל גליקמן, אמון על הביצוע והפיקוח בתחום זה.
במבוא חמה, הסתיימו עבודות הפיתוח של 28 מגרשים לבנייה קיבוצית והחלה עבודת הבנייה המרוכזת. בכפר חרוב, הסתיימו העבודות לפיתוח 24 מגרשים ואף החלה בנייתו של בית ראשון באזור זה. בנאות גולן, החלו עבודות לפיתוח 37 מגרשים, בהם נחלות ומגרשים לבנייה קהילתית. בגשור, החלו עבודות לפיתוח 30 מגרשים להרחבה קיבוצית. ברמות, אנו נמצאים בשלבי ביצוע מתקדמים של 75 מגרשים והצפי הוא כי תוך שנה וחצי נסיים את העבודה. ברמת מגשימים, הסתיימה עבודת הפיתוח של 10 מגרשים ובקרוב תסתיים עבודה בשצ"פ. בנוב, אנו נמצאים לקראת סיום עבודות הפיתוח של 29 מגרשים. בחיספין, הסתיימה עבודת הפיתוח של מגרש החנייה ואנו נמצאים לקראת סיום עבודות הפיתוח של 31 מגרשים. באל-רום, אנו לקראת סיום פיתוח 24 מגרשים. באודם, התקיימה פגישה להתנעת תהליך בחירת קבלן לביצוע 69 מגרשים - נחלות ומגרשים קהילתיים. בנווה אטי"ב, הסתיימו עבודות פיתוח של 8 מגרשים. באלוני הבשן, הסתיימו עבודות פיתוח של 28 מגרשים. בקלע אלון, אנו לקראת סיום 42 מגרשים המשלימים את ההרחבה בת 71 מגרשים.
במגרשים בהם הסתיימו עבודות הפיתוח ניתן לראות התחלות בנייה. אנו מתארגנים ליציאה למכרזי ביצוע של עבודות לפיתוח תשתיות ל-27 מגרשים באפיק, 54 מגרשים בשעל, ו-99 מגרשים ברמת טראמפ.
גולניות - ביישובים קלע אלון ונווה אטי"ב, החל אכלוס הגולניות, לאחר סיום העבודה. באל-רום ובשעל, אנו בשלבי עבודה אחרונים וביישובים כפר חרוב ונאות גולן, הוצבו מבנים ואנו מבצעים עבודות תשתית סביב המבנים.
מבני ציבור - ביישוב כנף, הסתיימו העבודות במועדון היישוב והתושבים כבר נהנים ממנו. אנו נמצאים בשלבים מתקדמים בבניית המועדון ביישוב יונתן. ביישוב אל-רום, נבנית כיתה נוספת עבור בית הספר "ילקוט רועים". אנו מבצעים עבודות תשתית לשתי כיתות וממ"ד כתוספת לבית הספר "מעלות הגולן" ברמות, לקראת שנת הלימודים הקרובה.
ממשיכים בתנופת הבנייה בגולן!