פגישה עם מנכ"ל "נתיבי ישראל"

פגישה עם מנכ"ל "נתיבי ישראל"

ביום רביעי שעבר, נפגשו ראש המועצה, חיים רוקח, מנכ"ל המועצה, גלעד הילמן ומנהל אגף ההנדסה והתכנון, מולי שפיגל, עם מנכ"ל נתיבי ישראל", ניסים פרץ וצוותו.
הודנו ל"נתיבי ישראל" על התיקונים והעבודות הנעשות בגולן בתקופה האחרונה, על סיום פרויקט צומת קצרין צפון ופרויקטים נוספים בגולן. יחד עם זאת, הצגנו נושאים ופרויקטים רבים נוספים הנדרשים לביצוע בכבישי הגולן. זאת, בנוסף לצרכים השוטפים.
ניסים פרץ ציין כי הגולן הוא נכס חשוב ואסטרטגי וביקש מצוותו להכין תכנית עבודה תלת-שנתית, בהיקף מצטבר של מאות מיליוני שקלים. התכנית תכלול שיקום ותחזוקת הכבישים הקיימים והשקעה בפרויקטים של תכנון ופיתוח כבישים נוספים. בנוסף אמר פרץ כי כבישי הגולן במצב המצריך השקעה עמוקה וטיפול מערכתי וברצונו "ליישר קו" ולהביא את כבישי הגולן לרמה גבוהה הנדרשת לצורך התפתחות הגולן. בנוסף, צוין כי "נתיבי ישראל" יתחילו, כבר בשבועות הקרובים, בעבודה על הקמת כיכר בצומת יהודייה וכי ניתנה הוראה לצוותו להתחיל מיידית בתכנון כביש בית המכס - צח"ר, עד תחנת רכבת צח"ר ולא להמתין לקבלת תקצוב במסגרת החלטת הממשלה לגולן.
באותו נושא, עד להקמת כביש צח"ר, יבוצע בכביש בנות יעקב - בית המכס פתרון למניעת העומסים, בדמות נתיבי זחילה, לכלי רכב איטיים הנוסעים בכביש זה. פרויקטים נוספים היוצאים לתכנון הם קטע כביש צומת הבשן לאלוני הבשן ושיקום כביש מיצר. סוכם על הוספת כיכר רמות/כינר. ייעשה סימון מחדש בכבישים ובצמתים. בנוסף, יורחבו כבישים במקומות בהם הדבר אפשרי. סוכם על הכנת תכנית רב-שנתית להסדרת הכניסה ליישובים עין זיוון, אניעם, מעלה גמלא ועוד.
כבישים שאינם נופלים לתחום אחריות יישוב/ מועצה/ "נתיבי ישראל" - הובטח כי ייבחן טיפול בכבישים כדוגמת כביש אליעד, המפל הלבן, כביש נוב, כביש נווה אטי"ב ועוד, שהם כבישים שהטיפול בהם אינו מוגדר, משמע לא הוגדר גוף אחראי.
בישיבה, הוזכרו עוד מספר פרויקטים שלא עלו במסגרת תכנית העבודה ויוכנסו גם הם לעבודה בקרוב. אהבתו של פרץ לגולן הורגשה לאורך השיחה ואמירתו שחזרה מספר פעמים: "אני רוצה לעשות טיפול מערכתי בכבישי הגולן", הצביעה על מחויבות אמתית לטיפול ומתן מענה לצורכי תושבי הגולן. אנו מודים לפרץ על ההתגייסות ומעריכים את עזרתו. בתקופה הקרובה, תיכתב תכנית עבודה לשלוש השנים הקרובות, על ידי צוות "נתיבי ישראל" וצוות המועצה, בהובלת מנכ"ל המועצה ומנהל אגף ההנדסה והתכנון ובשיתוף הגופים הרלוונטיים. מחויבים לעתיד הגולן!