נערכים בשגרה מוכנים בחירום

נערכים בשגרה מוכנים בחירום

מכלול ההנדסה התאמן השבוע בתרחיש רעידת אדמה. גורמי המועצה, בשילוב אנשי פיקוד העורף, "פגשו" את התרחיש ופעלו כפי שהיו פועלים באירוע אמת.

בסיום הפעילות, ניתחו את התרחיש והמוכנות, בנקודות לשימור ונקודות לשיפור. התרגיל הוא חלק מסדרת תרגולים בשגרה המסייעים לשמור על הכשירות והמוכנות לחירום.