ישיבת דירקטוריון קולחי גולן

ישיבת דירקטוריון קולחי גולן

השבוע, התקיימה ישיבת הדירקטוריון של "קולחי גולן". בישיבה, אושרו הדו"חות הכספיים השנתיים. ראש המועצה וגזבר המועצה ציינו לשבח את ההתנהלות הכספית של "קולחי גולן", שמסיימת את החזר ההלוואות ששימשו להקמת מערכות הביוב בין יישובי הגולן והקמת מערכת מט"ש.

 

כעת, נערכים ב"קולחי גולן" לקראת פרויקט שיקום תשתיות, במסגרת החלטת הממשלה להכפלת האוכלוסייה בגולן. "קולחי גולן" תעמיד ממקורותיה (מכספי אגרת שיקום והיטלים) 50 מיליון ₪ להשלמת התכנית, מול מענק מדינה בסך 75 מיליון ₪. בהיבט זה, החלטת הממשלה לגולן צפויה לשפר את השירותים הקיימים לתושבים ולאפשר קליטת אוכלוסייה חדשה ללא הכבדה על המערכת.