הרפורמה בחקלאות

הרפורמה בחקלאות

אנו ממשיכים לפעול ולהציג את עמדתנו לגופים השונים. גיבשנו צוות פעולה אזורי, הכולל נציגים מהמועצה, "מי גולן", היחידה החקלאית ונציגי מרכזי משקים.
 

 הצוות נפגש עם איש מקצוע שילווה את המהלך כיועץ. אנו ממשיכים לפעול ולהציג את עמדתנו לגופים השונים. גיבשנו צוות פעולה אזורי, הכולל נציגים מהמועצה, "מי גולן", היחידה החקלאית ונציגי מרכזי משקים. הצוות נפגש עם איש מקצוע שילווה את המהלך כיועץ. השבוע, התקיימה פגישת העדכון השנייה עם חקלאי הגולן ומרכזי המשקים ובה הוצגו ההשלכות הצפויות של הרפורמה על חקלאות הגולן, בהתאם למחקרי שטח שנעשו על ידי גוף אקדמי חיצוני. בנוסף, הצגנו את הפעולות הנדרשות וחזרנו על מחויבותנו לחקלאות הגולן ולחקלאים. אנו נמשיך לעדכן ולפעול למעל עתיד החקלאות הגולנית.