בית הספר "ברנקו וייס" ברמות

בית הספר "ברנקו וייס" ברמות

לאחרונה, סיימה המועצה האזורית הליך מכרז להפעלת בית הספר התיכון, ביישוב רמות. היציאה למכרז להפעלת בית הספר היא חובה חוקית אותה נדרשת לבצע כל רשות.

היציאה למכרז התקיימה לאחר שהמועצה בחנה את כל האפשרויות העומדות בפניה והגיעה לנקודה בה לא ניתן היה לדחות עוד את המהלך. הליך מכרזי דומה מתרחש כל העת ברשויות אחרות, על פי דרישות החוק.

הליך המכרז הנו הליך מקצועי הנעשה על פי פרמטרים של משרד החינוך וחוק חובת המכרזים. את ההליך ליווה צוות מקצועי המורכב מנציגי המועצה האזורית גולן, המועצה המקומית קצרין ומשרד החינוך. ההליך לווה ופוקח על ידי היועצת המשפטית של המועצה האזורית ויועצת משפטית נוספת, שנשכרה לליווי ההליך.

מנהלת ביה"ס עודכנה על החובה לצאת למכרז מבעוד מועד, במועד היציאה למכרז ועם היוודע התוצאות. בתהליך מכרזי, אין אפשרות חוקית לערב את הצוות, או את ההורים.

עם קבלת תוצאות המכרז, המועצה פרסמה אותן לגורמים הרלוונטיים וקיימה פגישה עם צוות ביה"ס. המועצה ממשיכה ומלווה את אנשי הצוות ופוגשים בהם בצורה רציפה, להכנת ותיאום המעבר. באותה עת, יצא גם מכתב ראשון להורים שהסביר את התהליך וסיבתו, נתן מידע על הרשת הזוכה ופירט את תהליך המעבר.

ראשי המועצות, סגניהם ומנהלי החינוך במועצות ייפגשו בקרוב עם הורי בית הספר, לבקשתם.

כחלק מהליך המכרז, קיבלה המועצה חוות דעת על המגישים. הרשת שזכתה בהפעלת בית הספר היא רשת "טומשין", שמוכרת כרשת מכובדת וזכתה לחוות דעת טובות מאוד ולאישור משרד החינוך. בתהליך הועברו למועצה טענות שונות לגבי רשת "טומשין". לאור זה, ביקשה וקיבלה המועצה הבהרות, על מנת לבדוק טענות אלו. ועדת המכרזים בהנחיית שני יועצים משפטיים, הגיעה להחלטה כי רשת "טומשין" זכתה ותפעיל את בית הספר.

באופן טבעי, שינוי כזה, המתרחש לאחר שנות פעילות רבות, מעלה חששות לגיטימיים. תחושת אי-הוודאות של הצוות וההורים ברורה.

מבחינת המועצה, המשימה המרכזית היא הקניית יציבות מקסימלית למערכת החינוכית, מתוך מחויבות לילדים ולצוות. במכרז, הוגדר מראש כי הצוות ואופי הפעילות יישארו ככל הניתן ללא שינוי. (ביה"ס מח"ט לנוער בסיכון).

כתוצאה מההליך המכרזי, הליווי הצמוד והשגחה של המועצה, אנו רואים במעבר הזדמנות לצמיחה, לשיפור בעשייה ולהתחדשות חינוכית, בהתאם לדרישות אותן העמידה המועצה במכרז. תנאי העסקת הצוות יישארו כפי שהיו ואולי אף ישתפרו. תלמידי בית הספר יקבלו את אותו שירות חינוכי ואף יותר. המועצה מאמינה ברציפות תפקודית והעשייה תהיה המשכית. טובת התלמידים היא בראש מעייניה.

אנו מאמינים כי זו הזדמנות לצמיחה ופריחה, עבור התלמידים ועבור הצוות ונמשיך ללוות את התהליך.