הרפורמה בחקלאות-עדכונים מהנעשה

הרפורמה בחקלאות-עדכונים מהנעשה

השבוע קיימנו פגישה בנושא השפעת הרפורמה בחקלאות על חקלאות הגולן. בפגישה נכחה הנהגת המועצה, היחידה החקלאית, מי גולן, מרכזי המשקים ויושבי ראש שולחנות המגדלים הגולניים.
לפני כחודש נחשפנו בהנהגה החקלאית הגולנית, למודל כלכלי אקדמי, היודע לפלח את השפעות הרפורמה לפי אזורים. תוצאות הניתוח של המודל מצביעות בצורה חדה וברורה, על פגיעה אנושה בחקלאות הגולן עש כדי 65%, ירידה בערך התוצרת.
מאז קיימנו קשר רציף עם "צוות השישה" שמוביל את המו"מ עם האוצר מטעם החקלאים, וכן עם גורמים רבים המעורים ומעורבים בנושא. כעת הגענו לשלב בו עלינו להגיד כאזור מה אנחנו רוצים, ולא רק מה לא. לשם כך כינסנו את הפורום, ובהמשך נקיים גם מפגש רחב לכלל חקלאי הגולן.
ישנם צדדים רבים ברפורמה שאנו חושבים כי הם מתבקשים ונכונים, אך התמונה הכללית קודרת, ולא מאפשרת לנו להשלים עמה.
בשבועות הקרובים נתכנס לתכנית גולנית המראה איך נכון לנו להיערך אל מול המצב. צילום: אריק בן חיים