ברנקו וייס גולן קצרין

ברנקו וייס גולן קצרין

לאחרונה יצאנו למכרז להפעלת בית הספר ברנקו וייס גולן-קצרין. היציאה למכרז להפעלת בית הספר, היא חובה חוקית המוגדרת לנו ממשרד החינוך, ולאחר כמה שנים שהצלחנו לדחות אותה, לא הותירו בידינו ברירה.
מדובר בהליך מקצועי ומבוקר הנעשה על פי מדדים המוכתבים ע"י משרד החינוך ומפוקח ע"י היועצת המשפטית של המועצה ויועצת משפטית מומחית חיצונית שנשכרה על ידינו לטובת ליווי ההליך המכרזי. הרשת שזכתה בהפעלת בית הספר-"טומשין", היא רשת מכובדת אשר זכתה לחוות דעת טובות מאוד במקומות בהן היא פועלת ולאישור משרד החינוך. איננו מקלים ראש בגודל ועוצמת השינוי שעל הפרק. אך זוהי עובדה מוגמרת שלא ניתן לשנותה. ברורים לנו הרגשות ועוצמתם לאחר שבית הספר נוהל ע"י רשת "ברנקו וייס" במשך כעשרים שנה. זהו שינוי, וכמו כל שינוי הוא מעלה חששות לגיטימיים. הדבר ברור. התהליך יתרחש בליווי צמוד והשגחה של מנהלי אגפי החינוך וההנהגות משתי המועצות, ואנו רואים בו הזדמנות לצמיחה, לשיפור בעשייה ולהתחדשות חינוכית. בכל מעבר בעלות שכזה, ישנו מאמץ להשאיר את הצוות וזה מה שיהיה גם במקרה הזה. עבור הילדים והנוער הלומדים בבית הספר, יינתן אותו שירות חינוכי ואף יותר. אנו מאמינים ברציפות תפקודית והעשייה תהיה המשכית. עם התקדמות התהליך נעדכנכם בעוד פרטים.