מתקדמים בתחום התוכניות חינוכיות הנגזרות מהחלטת הממשלה לגולן

מתקדמים בתחום התוכניות חינוכיות הנגזרות מהחלטת הממשלה לגולן

אחד הסעיפים בהחלטת הממשלה לגולן הייתה הרחבת ההשקעה בחינוך בגולן. אנו פועלים עם צוות מחוז צפון ומנהלת המחוז, הגברת אורנה שמחון לבניית תוכנית עבודה הנוגעת בתחומי החינוך השונים. בחלק מהסעיפים כבר הושגו הסכמות ונעשתה התקדמות ועל האחרים אנחנו עובדים יחד.
עד כה אושרו שני סעיפים חשובים העוסקים בתוכנית עידוד להכשרת מורים ובחינוך החברתי קהילתי בגולן. ישנם סעיפים נוספים בהם טרם הגענו להסכמות ועליהם אנו עובדים יחד ומאמינים כי עם התקדמות הדיונים נראה הסכמות נוספות ותחומים נוספים יאושרו. נמשיך ונעדכן. צילום: יעל גל