מפגשי היכרות עם מנכ"ל המועצה ביישובים

מפגשי היכרות עם מנכ"ל המועצה ביישובים

בשבועיים האחרונים סייר מנכ"ל המועצה, גלעד הילמן, ביישובים אורטל, אודם, מבוא חמה ורמות. מטרת הסיורים היא הכרות עם בעלי התפקידים המרכזיים ביישוב, סיור והכרת היישוב, מפגש ולמידה ממקור ראשון אודות הצרכים, האתגרים, הפערים והתהליכים המתקיימים ביישובים, באותה עת.
כל יישוב מציג את נתוני היישוב, מבנה היישוב, תחומי העיסוק, קצב הצמיחה ועוד. אל המפגש מגיעים גם נציגי אגף קהילה וצוות הליווי הקהילתי, של המועצה. זו דרך מצוינת ללמידה ויצירת כר עבודה משותף ופורה, בין המועצה ליישובים. הנושאים מגוונים-חלקם חוזרים ביישובים רבים ויש נושאים ייחודים בהתאם לאופי היישוב. אנו צופים שחלק גדול מהפתרונות יתקבלו בעזרת החלטת הממשלה שיישומה עתיד לעלות מדרגה בתקופה הקרובה. היישובים כולם במגמת צמיחה ורואים בכך ערך ליישוב ולאזור. האנשים העוסקים בצורכי הציבור כולם רואים בעבודתם שליחות, וכולם פועלים בראיה של טובת הכלל. משמח וממלא את הלב לפגוש את האנשים האיכותיים הללו, המובילים את קהילות הגולן. לאחר הפגישות נשלחים ליישובים סיכומים, בצרוף טבלה, אותה הם מתבקשים להשלים עם כלל הצרכים שעלו תוך מתן איפיון, סטטוס ועדיפות לכל תחום בכדי שנוכל לדבר בשפה משותפת ולראות עין בעין את הצרכים והתעדוף. במהלך סבב הפגישות הנוכחי הגיע מנכ"ל המועצה אל מחצית מישובי הגולן למפגשי היכרות וממשיך וישלים את הביקור במחצית השנייה בקרוב. בהמשך יתקיימו פגישות תקופתיות עם היישובים, על מנת לעקוב אחר התקדמות העשייה והצרכים שבדרך.