שומרים על כשירות החירום גם בשגרה

שומרים על כשירות החירום גם בשגרה

ביום א' השבוע, קיימנו במועצה "הורדת תרחיש ייחוס". הכוונה היא למפגש למידה והתנסות, אליו מגיע צוות פיקוד העורף ומציג תרחיש חירום בלתי מוכר למועצה. צוות המועצה, בהובלת ראש המועצה, חיים רוקח ומנכ"ל המועצה, גלעד הילמן, מנהלים את הטיפול באירוע כאילו התרחש, כאן ועכשיו.
הצוות מחולק לתחומי עשייה: לוגיסטיקה, ביטחון, הנדסה, רפואה, רווחה, אוכלוסייה, כוח אדם, חינוך, מידע לציבור ועוד. כל תחום בתורו מציג את המענה לתרחיש שאותו נדרש ליישם בעת חירום. אנו נערכים מראש למצב בו נסתמך בעיקר על היכולות הפנים-גולניות בתחילת האירוע ושאנו נהיה מוכנים, ככל שניתן. המפגש הוא חלק מלו"ז אימוני השגרה שלנו, על מנת לתת את המענה הטוב ביותר בחירום. בחודש הבא, יתרגל כל תחום, "מכלול" בשפה המקצועית, את העשייה הפנימית שלו וניפגש שוב בחודש מאי, לתרגיל גדול יותר. מוכנים בשגרה, מוכנים בחירום!