מפגש מהנדסי אשכול גליל מזרחי בגולן

מפגש מהנדסי אשכול גליל מזרחי בגולן

במסגרת סדרת מפגשים שנתיים, מקיים פורום מהנדסי הרשויות של אשכול גליל מזרחי מפגשי למידה, סיור ושיתופי פעולה. השבוע, התקיים סיור בגולן, בהובלת מנהל אגף ההנדסה והתכנון, במועצה אזורית גולן, מולי שפיגל.
הפורום סייר ברמת טראמפ ושמע איך חזון הופך למציאות ואיך הוקם גן הילדים ביישוב. משם, המשיך הפורום למתחם וואסט ושמע על ההאב, על התכניות למתחם התיירות ועוד. הפורום סייר גם ברכס בשנית ומשם, הגיע למועצה, לסקירה על הוועדה המיוחדת המתוכננת לקום בגולן, בעקבות החלטת הממשלה לגולן, אתגרי התכנון לאור החזון להכפלת האוכלוסייה בגולן ויישום ההחלטה, על היזמות בגולן ועוד.
הפורום סיכם את היום בשיחה על שיתופי פעולה עתידיים שיתרמו לאזור וקבע להמשיך ולהיפגש ברשויות השותפות.