ועדת משנה לתכנון ובנייה

ועדת משנה לתכנון ובנייה

השבוע, אישרה ועדת המשנה לתכנון ובנייה את תכנית המתאר להרחבת היישוב נווה אטי"ב. מדובר בתכנית המקודמת מזה מספר שנים ומאפשרת אופק תכנוני לכ-120 יחידות מגורים ביישוב. זהו אירוע תכנוני ודמוגרפי שלא התרחש מאז הקמת היישוב.
האישור מאפשר הכפלת כמות התושבים בנווה אטי"ב, דבר העומד בהלימה עם חזון המועצה להכפלת האוכלוסייה בגולן ויאפשר קליטה ביישוב, שהיה עד כה מוגבל בכך, בשל חסרים תכנוניים. הליכים תכנוניים הם הליכים ארוכי טווח, אך בעזרת הוועדה המיוחדת שתוקם לגולן, אנו צופים כי בעתיד גם תהליכים אלו יתקצרו. מחויבים לעתיד הגולן! צילום: רפאל נוה