כנס קק"ל לפיתוח הגולן

כנס קק"ל לפיתוח הגולן

ביום שלישי התקיים כנס קק"ל לפיתוח הגולן (כנס גורליק), כמדי שנה. השנה, התקיים הכנס בסימן התפתחות ההתיישבות בגולן. בשבוע שעבר, ציינו שלוש שנים להכרה האמריקנית בגולן, שבעקבותיה הוקמה רמת טראמפ.
באבני הדרך שלנו, מאז הוגדר היעד להכפלת האוכלוסייה בגולן, לפני כשלושה שנים, נבנתה תכנית מנועי הצמיחה, חתימת השרים על אמנת הגולן והחלטת הממשלה לגולן.
כל הדרכים והעשייה מובילות לשיפור איכות חיי התושבים. כשנגדל, יהיו פה יותר שירותי רפואה, תרבות ופנאי. יוקמו מתחמי תעסוקה ויתווספו משרות, תיעשה השקעה בחקלאות ובתיירות, בתחבורה, בכבישים ועוד.
לקיום הכנס שותפים רבים, ביניהם המועצה האזורית גולן, המועצה המקומית קצרין, "מכון שמיר למחקר", קק"ל, מדרשת הגולן, החטיבה להתיישבות ועוד. תודה לכל השותפים ובעיקר - למשפחת גורליק, שפועלת רבות לקיום הכנס מדי שנה ומנציחה את זכר משה גורליק, אבי המשפחה, שהיה ממקימי ההתיישבות בגולן.