וועדת הנצחה

וועדת הנצחה

ועדת ההנצחה התכנסה השבוע, בראשות היו"ר החדש של הוועדה, אריק בן מאיר, חבר מליאה מכנף. הוועדה דנה ומאשרת בקשות הנצחה שמגיעות, בהתאם לנוהל, אמות מידה וקריטריונים שאושרו במליאת המועצה. אל הוועדה מגיעות בקשות רבות להנצחת מי שלחם בגולן ונפל בו, עבור בני הגולן שנפלו או נפטרו ובקשות שונות להנצחה בגולן.

חרף הרצון לאפשר לכולם להיות מונצחים במקום בעל חשיבות עבורם, יש בגולן מאות אנדרטאות, במקומות שונים וכולן דורשות תחזוקה, טיפול, דרכי גישה ועוד, על מנת לשמור על כבודן. העלויות הכרוכות בכך הן גבוהות ודורשות משאבים, על מנת לשמר ברמת נראוּת ושימור סבירה המכבדת את האתר. מסיבה זו נבנו הקריטריונים.
הוועדה דנה בבקשות חדשות שהגיעו. הנוהל כולל את הגשת כל המידע. חברי הוועדה בוחנים עמידה בקריטריונים, בחינת של המיקום - למי שייך השטח, מה ייעודו, היתכנות וכד'.
לאחר מכן, בוחנת ועדת שטחים פתוחים את הבקשה ומשם, עוברת הבקשה לאישור המליאה. צוות ההנצחה מציג למליאה את הבקשה הכוללת את הגוף שלוקח אחריות לנושא התחזוקה, על מנת שלא להעמיס עלויות נוספות על המועצה.

הוועדה דנה בכל הקשור לאתר ההנצחה בגמלא - מקום ההנצחה הרשמי לנופלי הגולן ורִעננה את הנוהל של הנצחת השמות ברגישות הראויה לכך.

הוועדה דנה בשמות הנופלים, לקראת יום הזיכרון הקרוב ותיעשה פנייה נוספת ליישובים, לצורך בדיקה ושיח בנושא.

שנת החמישים למלחמת יום כיפור מתקרבת וגם נושא זה עלה בוועדה. אנו מבקשים לפעול בשלושה מישורים: הראשון, שכבר החל, הוא סקר מיפוי אנדרטאות ושיקומן, בשותפות חשובה ומשמעותית של אגף ההנצחה במשרד הביטחון וקק"ל. השני - קיום ימי עיון, סיורים והרצאות בגולן. בשנת ה-50, אנו מתחילים לבנות תוכן מותאם לכך. התחום השלישי עוסק ברצוננו לקיים את הטקס הממלכתי והמרכזי של המדינה לציון 50 שנה למלחמה בגולן. הצוותים השונים התגבשו (עדיין ניתן להצטרף אליהם) והחלו לפעול לקידום התחומים השונים. צילום: רינה נגילה