כבישים בגולן

כבישים בגולן

השבוע, החלו תיקונים בכבישי הגולן, על פי תכנית העבודה של "נתיבי ישראל". לאחר שבתקופת החורף, בשל מזג האוויר, לא היה ניתן לבצע תיקונים איכותיים, נדחתה התכנית מספר פעמים. השבוע החלו בביצוע ריבודים, תיקוני בורות - הטלאות, הרחבת כבישים ותיקון השוליים: ריבודים - קרצוף וסלילת המקטע מחדש, הטלאות - חיתוך אזור הבור ותיקון המקטע, הרחבה ותיקון שוליים ייעשו באזורים בהם עלה הצורך.
סוג התיקון נעשה כפונקציה של המצב בשטח, כתלות בכמות הבורות, המרחק בין הבורות, עובי הכביש, מצב השוליים וכד'. זאת, מול כמות המכוניות הנעות בקטע וכמובן, בכפוף לתקציב הקיים ב"נתיבי ישראל".
אנו ממשיכים לדחוף קדימה וללחוץ בנושא ובשבוע הקרוב, נפגוש שוב את מנכ"ל "נתיבי ישראל" ונבקש תוספת תקציב לטיפול בכבישים ולקיחת אחריות בתחזוקה של קטעי כביש שאינם שייכים ליישובים, או ל"נתיבי ישראל". גם מצב הכבישים בתוך היישובים דורש טיפול ואנו בונים סדרי עדיפויות, בהתאם לתקציב ומודעים לצרכים. נושא תחזוקת הכבישים ומצבם אינו יורד מסדר יומנו ואנו פועלים, במגוון ערוצים, לצמצם פערים בני שנים.