מפקד האוכלוסין 2022 יוצא לדרך

מפקד האוכלוסין 2022 יוצא לדרך

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נערכת לביצוע מפקד האוכלוסין והדיור 2022. בשבוע שעבר, נפגשנו מנכ"ל המועצה גלעד הילמן ואנוכי עם שריף עליאן, מנהל אזור צפון מפקד האוכלוסין ודנו בקידום המפקד במועצה. החל מה-3 באפריל 2022, תחל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בביצוע מפקד האוכלוסין והדיור השביעי של ישראל ב-1,300 יישובים ברחבי ישראל ובתוכם המועצה האזורית גולן. המפקד צפוי להסתיים ב-30 בנובמבר 2022. נתוני המפקד הנם היחידים שניתנים לפרסום ברמת שכונה החופפת בהגדרתה לרמת אזור סטטיסטי.
הנתונים חשובים למקבלי ההחלטות בשלטון המקומי, לקבלת אומדנים אמינים לתכנון יעיל, נכון ומותאם לרשות המקומית. נתונים הם כלי עבודה לתכנון יעיל ונכון קדימה. אני קורא לתושבי המועצה שנבחרו להשתתף במדגם מפקד האוכלוסין להשיב לשאלון לטובת כולנו. מפקד האוכלוסין הוא פרויקט איסוף הנתונים הגדול של ישראל, המתבצע בממוצע אחת לעשור ומשקף תמונת מצב מלאה ומהימנה אודות כלל תושבי ישראל בהיבטים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים. כ-7% מתושבי מועצה אזורית גולן נבחרו להשתתף במדגם ולהשיב לשאלון של  מפקד האוכלוסין.
מפקד האוכלוסין השביעי יהיה החדשני ביותר ולראשונה, ניתן יהיה להשיב על השאלון באתר אינטרנט מאובטח וייעודי, ממחשב ולא ממכשיר סלולארי. זאת, בנוסף לאפשרות השבה בריאיון טלפוני, או בריאיון פנים אל פנים. רק לעונים באתר תינתן הטבה - שובר דיגיטלי למימוש. המענה על השאלון הוא חובה על פי חוק והנתונים נאספים תוך שמירה קפדנית על סודיותם ופרטיות הנדגמים. בשנים האחרונות, שינתה הלמ"ס את שיטת איסוף הנתונים על מנת לייעל את תהליכי העבודה, במגמה לחסוך במשאבים. הלמ"ס עושה שימוש במאגרי מידע מנהליים, כך שאין צורך לפקוד את כל התושבים והשאלון הופך לממוקד יותר, ללא שאלות מיותרות.
במדינת ישראל, בוצעו עד כה שישה מפקדי אוכלוסין. המפקד הראשון היה עם קום המדינה ב-1948, אחריו נערכו המפקדים אחת לעשור. מפקד האוכלוסין הקרוב יהיה מפקד משולב שיתבסס ברובו על נתונים מנהליים, לצד איסוף נתונים מהשטח ובו צפויים להשתתף כ-7% מכלל התושבים בישראל המהווים כ-700 אלף נדגמים. פרטים נוספים ברשתות - מפקד האוכלוסין 2022.