גולניות ביישובים

גולניות ביישובים

השבוע, נפגש מנכ"ל המועצה, גלעד הילמן, עם נציגי היישובים בהם יוצבו הגולניות. הגולניות הן מבני מגורים זמנים, שאמורים לשמש "כמחסניות קליטה" לתקופה זמנית עבור תושבים המעוניינים להיקלט ביישובים. הבאת הגולניות ליישובים התאפשרה כחלק מהחזון להכפלת כמות תושבי הגולן, מהצורך בפתרון למגורים זמניים עבור תושבים חדשים ביישובים בהם אין מבנים פנויים למגורים ובסיוע משרד החקלאות והמועצה.

המועצה מוסיפה משאבים רבים לפרויקט, על מנת לאפשר מגורים במבנים גדולים יותר, איכותיים ועמידים יותר. כתוצאה ממשבר הקורונה העולמי, שהביא לעלייה בכלל עלויות הבנייה, החומרים והייבוא, התייקר מאוד מחיר המבנים. בנוסף, מדובר בתכנית דיור חדישה וראשונה מסוגה בארץ, שבה עם שדרוג המבנים וההתייקרויות, מצאנו עצמנו מול עלויות גבוהות בהרבה מהצפוי. כמו כן, התווספו עלויות פיתוח נוספות שלא נלקחו בחשבון, בתחילת התהליך. תפעול התכנית נעשה על ידי החברה הכלכלית לאורך השנים כך שהפרויקט "ישלם" את עצמו. כלומר, ההכנסות שיגיעו מהשכרת המבנים יכסו את עלותם לאורך שנים ואף ייצרו אפשרות להמשך והרחבת הפרויקט בשנים הבאות והוספת גולניות בהתאם לצרכים שיעלו מהיישובים.
על פי ההסכם בין המועצה ליישובים, בשלב מסוים, יעברו הגולניות לבעלות ואחריות היישובים והם יזכו בהכנסות מהמבנים ואף יהיו אחראים על תפעולם. חשוב לציין, כי כבר היום חלק מההכנסות מועברות ליישובים ועד למסירת המבנים, התפעול נעשה על ידי החברה הכלכלית גולן. לאור השינויים במחירי הבנייה ועלייתם המשמעותית, ולאור הדברים שלמדנו בדרך ועל מנת לייצר פרויקט כלכלי והמשכי כפי שתכננו, ישבנו לשיח משותף עם היישובים, על מנת לייצר את המתווה הנכון, תוך שותפות בינינו להמשך התהליך. נציגי היישובים קיבלו את המידע ובחרו צוות מצומצם שישב עם הנהלת החכ"ל והמועצה, למציאת המתווה הנכון ביותר לכל השותפים. אנו שמחים כי השיח התנהל בשותפות ובשקיפות. אנו מאמינים כי המתווה הטוב ביותר עבור כולם יושג בקרוב ונוכל להמשיך לתרום לקליטה המבורכת בגולן.