ועדת המעקב בנושא חוות "עמק הבכא"

ועדת המעקב בנושא חוות "עמק הבכא"

לאחר ההפעלה הזמנית של הטורבינות ב"עמק הבכא", ולקראת ההפעלה הקבועה, צוות המעקב נפגש השבוע. הצוות מובל על ידי המשרד להגנת הסביבה ושותפים בו משרד האנרגיה, רט"ג, המועצה ונציגי היזמים.

בישיבה, הוצגו נתוני הניטור והתייחסויות שונות מטעם היזם והשותפים. על מנת לקבל מידע מהימן ומדויק, כל אדם שמצא פגר שחשוד בעיניו כנפגע מהטורבינות מתבקש לדווח מידית למוקד המועצה, עם מיקום מדויק.

המוקד ידאג להעברת המידע לגורם המטפל. ללא מידע זה, לא נוכל לשייך את סיבת המוות לגורם המדויק. באחריות כולנו להביא מידע מהימן ונכון, על מנת שההחלטות העתידיות יהיו מגובות בנתונים מהשטח. צילום: עופר מגד