פגישות עם היישובים

פגישות עם היישובים

מאז כניסתו של גלעד הילמן לתפקיד מנכ"ל המועצה, הוא מקיים פגישות עם הנהלות היישובים, כחלק מתהליך ההיכרות והלמידה. בסבב הפגישות עם היישובים, שומע גלעד על הצרכים, הקשיים וההזדמנויות הקיימות היום, במיוחד לאור החלטת הממשלה לגולן. לצד זאת, כמובן, הוא שומע על הדברים היפים שלנו כאן בגולן - הקהילות, האנשים, החיבורים.

ההיכרות כוללת סיור בשטח היישוב, היכרות ממקור ראשון עם האנשים, בעלי התפקידים אותם בחרה הנהלת היישוב להציג, אופי ומרקם היישוב. כמובן שהנושאים העיקריים העולים על הפרק הם תשתיות, מבני ציבור, הרחבות וחינוך. בסיום הפגישה, מתבקשת הנהלת היישוב להכין רשימת נושאים וצרכים על פי סדר העדיפויות של היישוב. כך ניתן לקבל תמונת מצב כלל גולנית וחלוקת משאבים לצורך מתן מענה.

להערכתנו, בחודשיים הקרובים, יסיים גלעד את הסבב. אני מאחל לגלעד הצלחה בתפקידו ובמשימות הרבות העומדות בפניו. יישום החלטת הממשלה מוסיף עוד נדבכים לעבודתנו השוטפת ואני מאמין כי יחד נצליח לקדם את הגולן ולצמצם פערים.