הדואר בא היום?

הדואר בא היום?

בשבועות האחרונים, הגיעו נציגי הדואר להחתים את הנהלות היישובים על הסכם פעילות חדש. ההסכם החדש פוגע באיכות השירות ובתקצובו.
כמובן שאנו מעורבים ואף נערכו מספר פניות לגורמים שונים. שוחחתי עם שר התקשורת והעברתי מכתב מטעם המועצה, בו נכתב כי אנו מביעים מורת רוח ודוחים מכל וכל את דרישת דואר ישראל להפחית את ימי החלוקה ליומיים בשבוע ובהתאם, להפחית את השתתפותם בתשלום. כמו כן, הובהר כי אנו רואים בחומרה את הפגיעה הנוספת בשירות הדואר לתושבי הגולן, אשר לוקה בחסר מראש.

תשובת משרד התקשורת היא שלצערם חברת דואר ישראל נמצאת במשבר קשה וכי המשרד מתכוון בזמן הקרוב לצאת למהלך של הפרטת שירותי הדואר. כתוצאה מכך, אין ביכולתם לסייע כעת וכי מדובר בהחלטה כללית של דואר ישראל, הנוגעת למתן שירות בכל הארץ ולא ספציפית לגולן.

לאור זאת, ועל מנת למצוא פתרון שיעניק שירות בתקופה הקרובה, כמועצה נפעל מול משרד התקשורת, למתן מענה נקודתי לגולן, בתקווה שנוכל לייצר כזה. בנוסף, מרכז השלטון האזורי מצטרף למאמץ למציאת פתרון ישים למועצות האזוריות בעלות מבנה ייחודי כשלנו ואנו מאמינים כי התערבותו תסייע אף היא. נמשיך לעקוב ולעדכן.