כנס הנהגות המושבים 2022

כנס הנהגות המושבים 2022

בשבוע שעבר, התקיים כנס הנהגות המושבים השנתי. הצטרפתי לחלק מהמפגשים על מנת להיות שותף בקידום הטיפול בנושא המרכזי שעל השולחן - הרפורמה בחקלאות. אל הכנס, הגיעו ראשי המועצות האזוריות, ראשי הפורום החקלאי, הלובי החקלאי, חברי כנסת ושרים.
ישבנו יחד במטרה לעצור את הרפורמה, עד הגעה להסכמות. ברור לכולנו, במרחב הכפרי, כי החקלאות היא אחד מגורמי ההכנסה המשמעותיים לתושבים במרחב ובגולן היא אחד משני מקורות הפרנסה העיקריים שלנו.

מעבר לכך, הביטחון התזונתי של ישראל תלוי ביכולת הייצור המקומית, ללא תלות בייבוא. ייבוא עשוי להתייקר בשל תנודות מטבע, הציע וביקוש, מצבים ביטחוניים ועוד. אנחנו חייבים לדאוג לפרנסתנו ולביטחון התזונתי והקהילתי שלנו. נמשיך לפעול, יחד עם גופים נוספים, למניעת הרפורמה כפי שהוצעה, להגעה להסכמות ומציאת נוסחה שתאפשר לכולנו להתפרנס בכבוד מפרי כפינו.