התארגנות לקראת פתיחת גנים לשנת הלימודים הבאה - תשפ"ג

התארגנות לקראת פתיחת גנים לשנת הלימודים הבאה - תשפ"ג

לקראת אמצע כל שנת לימודים, ולאחר סיום הליך הרישום לגנים, אנו עורכים פגישה ברשות עם כל הגורמים הרלוונטיים. השנה, נפתחו חמישה גני ילדים חדשים ביישובים השונים ואנו צופים כי בשנה הבאה, ייפתחו שני גנים נוספים. מנגד, בגלל תנודתיות בקליטה, ועלייה לא מלאה של ילדים מקבוצת גיל אחת לשנייה, אנו רואים לעתים גנים העלולים להיסגר, בשל מיעוט רישום. כל זה יכול להשתנות מול קליטה ביישובים, החלטות הורים/צוות חינוכי על צורכי הילדים וכד'.

אנו עם היד על הדופק ונמצאים כל הזמן במעקב אחר הצרכים והיכולות לניוד מבנים. ההחלטות נעשות עם כל יישוב, באופן פרטני, מול צורכי האוכלוסייה ביישוב.