המלחמה באוקראינה

המלחמה באוקראינה

כמו כולם, גם אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד ולא לעשות דבר, כאשר מלחמה כזו מתרחשת. מבצע איסוף הציוד שהחל המרכז הקהילתי, אליו הצטרפו גם חלק מבתי הספר, מרגש מאוד ואני גאה בהירתמות של קהילת הגולן. כחלק מהמאמץ הלאומי, המועצה האזורית גולן בוחנת אפשרויות שונות לקליטת עולים יהודים הנמצאים כעת במעמד פליטים מאוקראינה. אנו בוחנים מספר אפשרויות, ביניהן אפשרות של הצבת מגורונים, ביישובים המעוניינים בכך, בהם ייקלטו העולים.

אפשרות נוספת הנבחנת כעת היא התאמת מחנות צבאים שפונו להצבת מגורונים ולקליטה זמנית של העולים באותם מתחמים.

המועצה נמצאת בקשר עם משרד השיכון והבינוי, עם משרד הקליטה, החטיבה להתיישבות, רמ"י וגופים נוספים, על מנת להתגייס למאמץ הלאומי ולתת מענה וסיוע בתחום הקליטה. מדובר במשפחות יהודיות שיוכלו להשתכן בארץ דרך קבע, בזכות חוק השבות. אותן משפחות נאלצות כרגע, בשל המצב, לעזוב את מקום מגוריהן ואנו כמו יתר קהילות ישראל נשמח להושיט יד ולסייע.

גם מרכז השלטון האזורי ומרכז השלטון המקומי מצטרפים למאמץ קליטת הפליטים והנושא מטופל ברמות השונות. כמועצות אזוריות במרחבים הכפריים, אנו רואים עצמנו כחייבים לסייע. המהות הקהילתית שלנו והרוח הגולנית הן בדיוק המרכיבים שיסייעו לכל פליט ועולה להיקלט. אני מאמין כי בקרוב נדע יותר ונוכל לעדכן אתכם.