ישיבת מליאה במכון שמיר

ישיבת מליאה במכון שמיר

השבוע התקיימה ישיבת מליאה במכון שמיר. הבחירה לקיים את מפגש המליאה במכון על מנת להציג את שלל תחומי העשייה של המכון, הייחודיות והשירותים שהמכון מעניק למועצה ולגופים באזור ומחוצה לו.
המליאה קיבלה סקירה מקיפה על פעילות מכון שמיר וחברי המליאה העלו רצון ללמוד עוד ולשמוע ביתר הרחבה על המכון והעשייה. הוחלט לקיים פגישה נוספת ואף נוצרו הזדמנויות לשיתופי פעולה בין המכון, ליישובים ונציגי המליאה. אחד הנושאים המאתגרים שעלו במליאה ואנו מברכים על כך, הוא נושא החינוך וההסעות. החינוך הוא בלב העשייה שלנו תמיד ואנו גאים ושמחים להענות לכל אתגר בתחום. המועצה השקיעה ותשקיע זמן, מחשבה ומשאבים בחינוך ואנו צופים כי בקרוב אף נעלה מדרגה ביכולות אלו. חינוך ילדינו, ילדי הגולן, לערכי הגולן, כדור ההמשך, חשוב ומרכזי בעשייתנו.