בית חינוך מעיינות

בית חינוך מעיינות

המועצה ביצעה לאחרונה שני פרויקטים משמעותיים במעיינות אשר משפרים את איכות ובטיחות התלמידים והצוות.
האחד, תוספת מסוף אוטובוסים לתלמידי מעיינות שעד כה יצאו כולם מנקודה אחת שיצרה צוואר בקבוק. הפיצול לשני מסופים מאפשרת שליטה בתנועה ובטיחות העולים והיורדים מההסעות. הפרויקט השני שהסתיים הוא מציאת פתרון ויישום לבעיית ניקוז המים והבוץ בחצר. ההשקעות בשני התחומים נעשו על חשבון המועצה. מועצה אזורית גולן רואה ערך גדול בשגשוג בתי הספר, בעלייה בביקוש לרישום וללמודים בהם. כך גם במעיינות. אנו רוצים שבית הספר יגדל ויתרחב ויקלוט בשעריו את מי שחפץ ללמוד בו. אך ישנה מגבלה פיזית. הגענו לכלל מיצוי המקום והיכולות במבנה הקיים. אנו עושים את כל המאמצים מול המחוז והמטה, במטרה לזרז ולקדם את התוכנית למבנה הקבע של בית הספר בו יהיו כ16 כיתות לילדי א-ח (במקום 6 הקיימות היום). במבנה החדש ניתן יהיה להכיל 2 כיתות בשכבה, בהתאם לצורך. אנו מבינים את המצוקה ואת הצורך. לכן אנו בהידברות עם הנהלת בית הספר, הנהגת ההורים וההורים עצמם. אנו עורכים סדרת פגישות ומנסים לסייע ככל הניתן. המצב אינו מיטבי ואינו נעים לאף אחד. היינו שמחים לאשר את כל הבקשות אך אנו פועלים תחת המגבלות האובייקטיביות של מקום ומיצוי יכולות תכנוניות.