ביקור מתכנן המחוז

ביקור מתכנן המחוז

מנהל אגף הנדסה ותכנון, מולי (שמואל) שפיגל סייר יחד עם מתכנן מחוז צפון יהונתן כהן-ליטאנט (ממנהל התכנון) בגולן ובאתרי התיירות השונים.  

 

במהלך הסיור נדונו תוכניות פיתוח וקידום תכניות ליישובים נווה אטי"ב, גשור, מיזמים תיירותיים בחרמון, פיתוח צומת וואסט וסיור ברמת טראמפ.


מתכנן המחוז ומנהל אגף הנדסה ותכנון נמצאים בקשר רציף ואיכותי דבר המסייע במהלך העבודה.