החלטת הממשלה, גולן.

החלטת הממשלה, גולן.

בחודשיים האחרונים, עם הקמת הממשלה, הגברנו את קצב העבודה על הצעת המחליטים לגולן וקצרין שתוגש להחלטת ממשלה לאחר העברת תקציב המדינה.
לאחר שגבשנו את הצרכים יחד עם מנהלי האגפים והמחלקות, כעת העבודה מתמקדת מול משרדי הממשלה.

 

בעבודה האינטנסיבית לגיבוש ההחלטה, אני נפגש עם שרים ובעלי תפקידים במשרדי הממשלה השונים.

מטרת ההחלטה, להביא להכפלת האוכלוסייה עד 2030 ושילוש האוכלוסיה ל 2040. ועל כן, ההחלטה עוסקת בחיזוק ההתיישבות בגולן ותומכי התיישבות, כגון: תשתיות, מבני ציבור, חקלאות, תיירות, תעסוקה, בריאות, חינוך, תרבות, ספורט ופנאי ועוד...

כפי שאנחנו יודעים, הגולן הינו המרחב המדיני היפה, המתוייר ועם הפוטנציאל ההתיישבותי הגדול ביותר בישראל.
הגיע העת לממש מחוייבות לאומית לגולן וליישב אותו. יחד עם זאת, אני מחוייב לדאוג קודם לחיזוק ושידרוג השירותים עבורכם, התושבים הקיימים-ותיקים וצעירים. ועל זה אנחנו פועלים יחד עם כל המשרדים והגורמים הרלוונטיים.
החלטה זו, תשנה את מציאות הגולן, תשמר ותחזק את היתרונות של המרחב הגולני.

לפני מספר חודשים, החתמתי את יו"ר המפלגות השונות על "אמנת הגולן".
מטרת האמנה, לחבר את כל הגורמים לפעול מתוך רצון ומחויבות לפיתוח הגולן.
החתומים רואים עצמם שותפים בדרך לפיתוח הגולן ומחויבים להעביר יחד את החלטת הממשלה.
הגולן זוכה לאהדה חוצת קהלים ומפלגות, לעבוד יחד עם משרדי הממשלה השונים ולראות את הנכונות לפתח את הגולן, זה מרגש.
נעשים בגולן דברים גדולים וההזדמנויות במרחב, כמעט אין סופיות.
גם קהילות יישובי הגולן בשלו ויש נכונות גבוהה יותר  לקלוט משפחות חדשות בקצב מהיר יותר ממה שהיינו רגילים.
כמו כן, תנופת היזמות העסקית שלא היתה קיימת קודם, הולכת ומתעצמת.
מברך על התהליך ומאמין שזה תחילתו של עידן חדש לגולן.

 

צילום יהודה וינברג