תחום הבינוי וההרחבות

תחום הבינוי וההרחבות

בשבוע הבא נתחיל בפיתוח 24 מגרשים באלרום ועוד 10 באורטל. בבינוי המועדון של היישוב כנף הגענו לשלב השלד, והמועדון ביישוב נוב, בשלבי סיום.
 
במיצר אנו לקראת סיום הכנת תשתיות לאזור תעסוקה. בקשת אנו מסיימים תשתיות לרחוב בן 13 מגרשים. בקלע אלון נסיים בשבוע הבא הכשרת 30 מגרשים המשלימים את 71 המגרשים בשלב זה, לאחר סיום פרויקט חפירה מיוחד של רשות העתיקות. במהלך העבודה בקלע אלון התגלה דולמין נדיר אשר שימורו גרם לביטול מגרש אחד אך יצר עניין מיוחד בתוך השכונה. אנו ממשיכים במרץ בעוד פרויקטים רבים.