ביקורו של ישי רובין, סגן מנהל מחוז צפון במשרד השיכון

ביקורו של ישי רובין, סגן מנהל מחוז צפון במשרד השיכון

תנופת הפיתוח והבנייה בהרחבות הגולן בעיצומה. הביקוש למגורים בגולן מעולם לא היה גבוה יותר. אנו מוצאים עצמנו עם פי 5 פניות למרכז המידע, לעומת תקופות מקבילות בשנים קודמות!

 

השבוע סייר בגולן ישי רובין, במטרה לבחון את תנופת העשייה. במידה ויאושר התקציב הממשלתי לגולן, אנו צופים כי תהיה הגדלה משמעותית בכמות הבתים ושכונות ההרחבה-צפויים להתווסף לנו מעל 600 מגרשים ביישובים השונים. היעד, הכפלת האוכלוסייה בגולן בעשור הקרוב קורם עור וגידים.