פרידה ממנהל מרחב גליל גולן בחטיבה להתיישבות

פרידה ממנהל מרחב גליל גולן בחטיבה להתיישבות

החטיבה להתיישבות מהווה גוף מרכזי לפיתוח האזור הכפרי בארץ, ופועלת להמשך יישוב הארץ על ידי הקמת יישובים, ביסוסם, וכן חיזוק וצמיחת ההתיישבות הקיימת במרחב הכפרי- פריפריאלי. אנו עובדים בצמידות לחטיבה להתיישבות כל העת.
 
עד לאחרונה ניהל את מרחב גליל גולן בחטיבה להתיישבות, יואב אריאל, שעשה רבות למען הגולן. השבוע נערך סיור פרידה מיואב. הסיור עבר בפרויקטים משמעותיים שבוצעו יחד. זו הזדמנות לומר לו תודה גדולה על השותפות, התרומה לצמיחת הגולן והתחושה כי אנו בראש מעיינו. בהצלחה יואב בהמשך הדרך! הגולן תמיד יהיה לך כבית.