סיור עם רשות מקרקעי ישראל

סיור עם רשות מקרקעי ישראל

ב-29.6.21 התקיים סיור עם נציגי רשות מקרקעי ישראל במטה ובמחוז צפון בנושא שיווק אבן בזלת ממקורות קיימים (הכשרות חקלאיות, פעולות פיתוח ועוד) מהגולן לטובת משק הבנייה והסלילה במדינת ישראל.
 
הסיור הוא תוצאה של פעילות המועצה מול וועדת מעקב ובקרה של תמ"א 14ב' (תוכנית מתאר ארצית) לכרייה וחציבה אשר בוחנת קידום אתרי כרייה לבזלת בצפון הארץ בכלל ובגולן בפרט. הסיור החל במערומי הבזלת סביב היישוב מיצר לאחר מכן בסמוך למשתלת טסלר ומאגר חושן. בסיום הסיור הוחלט לקדם באופן מהיר 2 מכרזים לסילוק מערומי אבן בגולן ולהמשיך את הדו-שיח בין הגופים על מנת לייצר אופקים נוספים לשיווק הבזלת בתיאום מלא מול המועצה. נו פועלים באפיק זה לא רק על מנת להרחיק את שפני הסלע מהיישובים אילה לנסות ולפתח מקור הכנסה נוסף למען המשך קיום ומימון פרויקטים ביישובים.