קפה עם חיים

קפה עם חיים

חזרנו אל סבב המפגשים ביישובים-כמה חיכיתי לרגע הזה שהמפגשים הללו, אתכם התושבים, יחזרו! אין כמו מפגש פנים אל פנים. כאשר נפגשים ומשוחחים דברים זזים. זה כייף גדול להיפגש ולשמוע מיד ראשונה מה מבקש וצריך השטח=התושב.
 
המפגש נערך הפעם בקשת. התושבים העלו מגוון נושאים. התנהל שיח בענייני תשתיות, חינוך, תב"ע, כבישים ונושאים נוספים. ניתנה התייחסות לנושאים שהועלו ולחלק מהם יינתן פתרון בקרוב או בהמשך. בקרוב נפרסם את המפגש הבא ואני קורא לכם להגיע, להיפגש, להעלות את הנושאים הדורשים טיפול לדעתכם. מחכה לכם!